Ny intops-avtale ferdig reforhandlet

Partene ved FD og organisasjonene har nå ferdigforhandlet ny Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.Videreutvikle verdien i avtalen

For BFO har det vært viktig å videreutvikle verdien i avtalen.

Noen hovedpunkter som er endret (øvrige endringer finner du i protokollen).

  • De fleste satsene er øket - som minimum med indeksregulering
  • Intervallene i Erfaringstillegget er endret
  • Forberedende tjeneste: En hjemreise for personell med 15-30 dagers tjeneste
  • Laveste og midterste nivå på misjonstillegg er slått sammen og lagt til tidligere midterste nivå.
  • Antall nivåer på utenlandstillegget er endret fra 5 til 3, og gir en tydelig forbedring for de på laveste nivå
  • Kriterier for tildeling av familietillegget er forbedret

- Forhandlingene har denne gangen vært mindre krevende da avstanden mellom de militære fagorganisasjonene og FD synes å ha vært mindre enn ved tidligere. BFO er ut fr arammene for forhandlingene godt fornøyd med de fremforhandlede forbedringene, men vi har fortsatt en vei å gå på enkelte punkter, sier forhandlingsleder Grethe Bergersen.


Kontaktpersoner

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521