Ny forsvarssjef

Generalmajor Eirik KristoffersenNy forsvarssjef

Generalmajor Eirik Kristoffersen ble i dag utnevnt til General og ny forsvarssjef.

Kristoffersen overtar etter avtroppende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som blir i stillingen til august.

Bruun-Hanssen har vært forsvarssjef i 7 år.

Påtroppende og avtroppende forsvarssjef


Bakgrunn

Den påtroppende forsvarssjefen er opprinnelig fra Bjerkvik i Nordland, og har en lang og variert bakgrunn fra Forsvaret. Den startet i 1989, i Hæren.

I 1999 begynte han i Forsvarets Spesialkommando/ Hærens jegerkommando, etterfulgt av flere kontingenter i Afghanistan, både som skvadronssjef og operasjonsoffiser. 

Kristoffersen har tidligere vært sjef for Forsvarets Spesialkommando, sjef for Heimevernet og sjef for Fjernoppklaringseskadronen. 

I 2014 mottok Kristoffersen Forsvarets likestillingspris

Siden 2019 har han vært sjef Hæren. I dag ble han forfremmet til general, og utnevnt til Norges nye forsvarssjef. 

Den nye forsvarssjefen har blitt tildelt flere dekorasjoner for sin aktive tjeneste for Norge. Han mottok blant annet krigskorset med sverd for sitt lederskap i Afghanistan i 2007-2008. 

Vår gratulasjon

Kristoffersen har vist gjennom sin lange karriere i Forsvaret at han er i stand til å løse komplekse oppgaver, er handlekraftig og fremtidsrettet. Egenskaper som er viktige å ta med seg inn i jobben som ny forsvarssjef. 

Ny Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Leder Jens B Jahren og resten av Befalets Fellesorganisasjon ønsker å gratulere den påtroppende forsvarssjefen, og ser frem til et godt og tett samarbeid i årene som kommer. Et godt samarbeid er viktigere enn noen gang, i en sikkerhetspolitisk usikker tid. 

Intervju med Eirik Kristoffersen

Vår redaktør i Offisersbladet, Einar Holst Clausen, dro nordover og fikk et intervju med Kristoffersen rett før han ble valgt som ny forsvarssjef.

Intervjuet kan leses i sin helhet i neste utgave av Offisersbladet som kommer i juni. 

Her får du innblikk i noen av spørsmålene redaktøren har stilt den nye forsvarssjefen: 

Hva var det første du tenkte på når du fikk spørsmålet om du ville bli ny forsvarssjef? 
Jeg måtte prate med forloveden min, Linn Therese. Vi ble fort enig. Jeg flytter for øvrig inn i Forsvarssjefens representasjonsbolig på Akershus festning når den tid kommer.
 
Hva er dine kommende prioriteringer som forsvarssjef? 
Jeg ønsker ikke å komme med noen programerklæring, men ønsker å bygge videre på det gode arbeidet Haakon Bruun-Hanssen har gjort, men det er mange ting å ta tak i, blant annet en videre omstilling, samt å bygge mer kampkraft, sa den kommende forsvarssjefen.
 
Hva tenker du om samarbeid med organisasjonene og de tillitsvalgte? 
Jeg tenker at trepartssamarbeidet er viktig, og at jeg ønsker å videreføre dette gode samarbeidet 
 
Har du hatt noen forbilder? 
Ja, jeg kan nevne min bestefar, som rodde ut med min onkel da tyskerne bombet Bjerkvik. Generalene jeg jobbet med i Afghanistan ble forbilder, samt at jeg må nevne general George Marshall og det han sto for. Han var en statsmann.
 
Hvorfor en militær karriere? 
Jeg hadde egentlig tenkt å bli sivilingeniør og begynte faktisk der også. Men så var det Libanon som trakk, og jeg sluttet på NTNU og dro til Libanon. Dette ga mersmak og jeg søkte Krigsskolen. Det ble et karrierevalg.

Påtroppende forsvarssjef og Forsvarsministeren hilser

Redaktøren var tilstede når den nye forsvarssjefen ble utnevnt i dag og kunne bekrefte at smittevernstiltakene ble overholdt med albue mot albue, i stedet for håndtrykk. 

Alle utgavene til Offisersbladet kan leses her.