Ny BFO medlemsavtale - Karriererådgivning!

Astrea tilbyr nå BFOs medlemmer og deres familie karriererådgivning til halv pris.Karriereskift?

Astrea hjelper BFO medlemmer og familie som vil gjøre et karriereskift til å komme inn i et bedre spor eller finne en ny passende stilling.

Astrea AS har de siste årene hjulpet over 200 personer som av ulike grunner har hatt behov for karriererådgivning. Våre medarbeidere, med kjennskap til BFO som medlem i 40 år, gir oss et godt grunnlag for å forstå situasjonen og bakgrunnen til de personer vi skal bistå. Med bakgrunn i dette skal vi gjøre vårt ytterste for å bidra til at berørte personer finner nye karrieremuligheter.

Unik avtale

- Dette er en unik avtale for BFO. Ikke bare vil den være nyttig for de som går av på T35 eller pensjon, men den vil også være svært nyttig for familiemedlemmer som blir med på flyttelasset ved en beordring eller disponering, sier Leder KA Viggo Holm.

fv. Ove Rio - Astrea, Jens Jahren - Leder BFO, Arne Falbach - Astrea

Avtalen ble signert rett før BFO Lederkonferanse, og ble da behørig lansert under konferansen. Avtalen fikk meget god mottagelse blant konferansens deltagere.


Kontaktpersoner

Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653