Ny avtale om inkluderende arbeidsliv!

For BFO betyr dette at alle våre medlemmer og tillitsvalgte i Forsvarssektoren skal bidra.To hovedmål!

Den nye IA-avtalen gjelder aller alle virksomheter og fokuserer på innsatsområder, organisering og virkemidler som skal støtte det ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. For BFO betyr dette at alle våre medlemmer og tillitsvalgte i Forsvarssektoren skal bidra til dette.

IA-avtalen har to hovedmål, nemlig å redusere sykefraværet med 10 % ifh til 2018-nivået og frafallet blant arbeidstakere som har vært langtidssykemeldt skal reduseres. I Forsvaret har vi et relativt lavt sykefravær, men det er 10 % av dette sykefraværet som skal reduseres, eks 4 % sykefravær, mål er å komme ned på 3.6 %. Et lavt sykefravær må aldri bli en sovepute.

300 millioner årlig

Partene er enige om en virkemiddelpakke hvor de bruker nær opptil kr 300 millioner årlig innenfor et bredt spekter av tiltak som skal bidra til at vi når målene, tiltakene kan du lese i linken nederst på siden. Dette vitner om at partene sentralt mener noe med avtalen. Nå gis vi en mulighet til å revitalisere det gode og helt nødvendige arbeidsmiljøarbeidet, sier leder BFO Jens B Jahren.

For å få effekt må forebyggende arbeidsmiljø tas på alvor. I bedriftshelsetjenesten er vi opptatt av det helhetlige samspillet mellom ivaretakelse, utvikling og den enkelte virksomhets behov mht å løse sine oppgaver. Vi kan på alle nivå og arbeidsplasser bidra positivt inn i den daglige driften, herunder omstillingsarbeidet, bare ved å fokusere på hvorfor enkelte blir syke- og gjøre noe med det.

Forebyggende

- Et godt og systematisk forebyggende arbeidsmiljøarbeid vil gi trygge arbeidstakere med økt produktivitet og tilhørighetsfølelse, lavere fravær og dermed en positiv innvirkning på bunnlinjen, sier bedriftsoverlege i Forsvaret Gunnar Skipenes som er glad for at vi nå har fått avtalen på plass.

Bedriftsoverlege i Forsvaret Gunnar Skipenes

Forsvarets Hovedverneombud Knut Erik Erstad følger opp og sier: - den nye avtalen gir stabilitet og forutsigbarhet for de ansatte. Samlet sett har Forsvaret et lavt sykefravær. Brytes tallene ned har vi likevel grupper av ansatte og fagområder hvor sykefravær er en like stor utfordring som for tilsvarende grupper ellers i samfunnet.

Forsvarets hovedverneombud Knut Erik Erstad

Som hovedverneombud er det spesielt gledelig at arbeidsmiljø er gitt en så sentral plass i den nye avtalen. Det er kjent at en rekke arbeidsmiljøfaktorer påvirker både produktivitet og helse, og gjennom blant annet STAMI har vi også faktakunnskap om hvor innsatsen for et bedre arbeidsmiljø bør settes inn. Det vil være naturlig at arbeidsmiljøutvalgene blir sentrale i arbeidet med å oppnå målene i den nye IA-avtalen.

Kan få til det meste i fellesskap

Får vi ledelsen til å tro på at det nytter, da kan vi få til det meste i fellesskap. Det viktigste er at dette er handler om forebygging, ivaretakelse og praktisk ledelse. Start i dag, ring en sykemeldt og ønsk ham eller henne en god jul med ønske om en snarlig tilbakekomst til jobben over nyttår, avslutter leder BFO Jens B Jahren.