Når ord skaper fronter

På Stortingets talerstol sammenlignet Forsvarsministeren Befalets Fellesorganisasjon med en sekt og hevdet at vår uhøytidelige temperaturmåling var et makkverk.Frustrerte medlemmer

BFO har over lang tid blitt møtt av frustrerte medlemmer med dårlige og lite tilfredsstillende boforhold. I desember i fjor var dette tema i en reportasje på NRK. Tillitsvalgte og ansatte i indre Troms viste fram hvordan forholdene var. Dette var forhold som er kjent og ikke håndtert over tid. Responsen fra Forsvarets ledelse var at det var synd at BFO alltid tok opp det som ikke var så bra. Vår respons var å lage en kort uformell temperaturmåling. Denne ble lagt åpent på våre nettsider og alle som ønsket kunne svare. Responsen i etterkant har vært mye større enn forventet. 

BFO har aldri framstilt dette som en undersøkelse. Vi har vært ærlige på at det var en temperaturmåling som et tilsvar på en holdning om at vi bare var opptatt av det som var feil. Det som var overraskende var at ca 200 valgte å skrive mye om hva de savnet, saker som ikke var på plass og store utfordringer med blant annet boforhold. 200 ansatte er ganske mange når forholdene er så graverende. Responsen fra Forsvaret  var å angripe metoden og ikke rette søkelyset mot funnene. Funn som vi har vært helt åpne på med Forsvaret før det ble skrevet om de i pressen.

Uakseptabelt av Statsråden

Saken ble denne uken belyst politisk gjennom et åpent spørsmål fra Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (SP) til Statsråd Frank Bakke Jensen. Hvordan ser statsråden på disse funnene? Responsen var ikke overraskende. Det var fullt angrep på metoden. Det kan vi tåle, så lenge det er på et saklig nivå. Når Statsråden påpeker i sin redegjørelse at det er sekter som har mer troverdighet i sine metoder enn BFO, tråkker han over det som er akseptabelt.

Statsråden til fullt angrep på BFO og temperaturmålingen. Foto: faksimile fra Stortinget TV

Ministeren velger altså å overse at 200 av hans ansatte har beskrevet en jævlig hverdag og han bruker useriøs retorikk for å latterliggjøre de som har tatt seg tid til å skrive om sin hverdag. I tillegg sprer han om seg med fakta feil om hvordan temperaturmålingen ble gjennomført. Dette kommer i tillegg fra en statsråd i et departement som over tid har satt holdninger, etikk og ledelse høyt gjennom et eget program (HEL). Det er det samme departementet som helhjertet støtter oppunder Forsvarets kjerneverdier respekt, ansvar og mot (RAM). For statsråden går tydeligvis dette programmet og verdiene kun en vei, oppover. Det å senke debatten ned på et slikt nivå fremmer andre verdier og holdninger enn det vi som organisasjon står for og det som frontes av Forsvarsdepartementet og statsråden selv.

Det er dårlig ledelse.

 

Video nedenfor publisert med tillatelse fra Stortinget

Utdrag - hva er galt der du bor eller jobber?

Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653