Nå kan du søke BFO-Stipend for 2018-2019

Ønsker du mer utdanning? BFO støtter våre medlemmers egenutvikling på mange måter, men den mest fleksible er nok gjennom BFO-stipendet. Søknadsfristen er 31. august.Populært medlemstilbud

BFO-stipendet er svært populært, og interessen har vært stabil de siste årene. 

BFO vil med ordningen signalisere at utdanning skal lønne seg og at Forsvaret trenger godt kvalifiserte medarbeidere.

Søknadsfrist 31. august 2018


Stipendordningen skal bidra til å stimulere og motivere medlemmene til å ta ansvar for egen utvikling og kompetanseheving. Betalende medlemmer i BFO kan søke om stipend fra ordningen til etter- og videreutdanning på høgskole-/universitetsnivå, forbedring av karakterer fra videregående skole eller annen kompetansegivende utdanning av et omfang tilsvarende heltid/ deltid ett år. Det er innen denne rammen også mulig å søke om stipend til videreutdanning basert på selvstudium.

Stipendet maksimale utbetaling er kroner 12 500,- pr studieår. Kvalifiserende studier for senere militær utdanning samt studier innen forsvarsaktuelle tema er prioriterte områder for stipendordningen. Grunnlaget for tildelingen er delvis dekning av utgifter til studiet som for eksempel studieavgift, eksamensavgift, nødvendig litteratur og reise- og oppholdsutgifter.

Søkere som har vist eller viser engasjement og interesse for organisasjonsarbeid i BFO/KAFO/BESO, vil bli prioritert. Fordelsmedlemmer er også søknadsberettiget.

Årets stipend er ment å dekke studier med oppstart høsten 2018 og våren 2019. Stipendet kan ikke gis «tilbakevirkende kraft».

Du må logge inn for å søke stipend.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem