Mørke skyer over krigsskoleutdanningen

Utdanningsreformen stod i fokus da BFOs landstillitsvalgte kadetter møttes til sitt første møte denne helgen.Kadettenes Fellesorganisasjon (KAFO) har gjennomført vårt første landsstyremøte. Foruten å bli kjent og sette standarden for resten av styreåret har følgende saker blitt diskutert:

Utdanningsreformen (LTP og Iverksettingsbrevet)

Vedtekter og føringer for lokalstyrene

Tid, sted og innhold for Vårkonferansen

Kongressforberedelser

Lokale saker ved den enkelte krigsskole

Kompetansebygging internt i landsstyret


Utdanningsreformen - årets viktigste sak for styret

KAFO ønsker å bidra i arbeidet med å gjøre fremtidens krigsskoleutdanning best mulig. Vi ser med noe grad av bekymring på at kvaliteten på utdanningen vil kunne bli svekket hvis vedtaket gjennomføres som beskrevet i iverksettingsbrevet. Hvordan opprettholde kvaliteten gjennom å korte ned på utdanningstiden og samtidig oppta langt mindre erfarne kadetter har vi vanskelig for å forstå.

Vil endringene foreskrevet i iverksettingsbrevet svekke kvaliteten på krigsskoleutdanningen, og dermed hele Forsvaret på sikt?

Vårkonferansen

Utdanningsreformen, samt en rekke andre saker som opptar kadettene vil bli diskutert videre på årets Vårkonferanse. Årets konferanse vil finne sted i Lisboa 29. mars - 2. april. 

Har du innspill til oss?

Kontakt oss gjerne hvis du har saker eller andre innspill du mener vi i landsstyret burde diskutere. Du finner kontaktinfo på våre kontaktsider.

Kontaktpersoner KAFO

Anita Eide (SKSK)
Leder KAFO Landsstyre
45450635
Anita Eide (SKSK)
Leder KAFO Landsstyre
45450635
Nikolai Asla (LKSK)
Nestleder KAFO Landsstyre
95437224
Nikolai Asla (LKSK)
Nestleder KAFO Landsstyre
95437224
Richard Brix Martinsen (KS)
Leder
971 39 803
Richard Brix Martinsen (KS)
Leder
971 39 803