Modellen om Forsvarsbygg må tas tak i!

Riksrevisjonens rapport og beskrivelse av Forsvarsbygg bekrefter og underbygger vårt forslag.BFO har lenge vært kritiske til Forsvarsbygg modellen. Temaet har vært en gjenganger i Offisersbladet som i flere utgaver har skrevet artikler som viser noe av utfordringene som modellen har i seg. Riksrevisjonens rapport bekrefter 

Forsvarsbygg oppleves å være en kostnadsdriver for Forsvaret. BFO har derfor foreslått, med bakgrunn i gjeldende avtaleverk, at Forsvarssjefen må igangsette en prosess, der en større del av EBA-vedlikeholdet settes ut til private aktører.

Videre bør man evaluere hensiktsmessigheten og det økonomiske perspektivet det er at Forsvarssjefen må betale betydelig høyere pris til Forsvarsbygg, enn om Forsvarsbygg hadde vært en driftsenhet i Forsvaret. Dette henger sammen med merverdiavgift på tjenester, pensjon mv. Dersom man mener man skal vurdere hele sektoren, må man være villig til å evaluere tidligere beslutninger.

BFO mener Forsvarsbygg må tilbakeføres til Forsvarssjefen.


Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg ble etablert 1. januar 2002 som et resultat av et politisk vedtak. Virksomheten er underlagt Forsvarsdepartementet.

Før Forsvarsbygg ble etablert var virksomheten en del av Forsvarets militære organisasjon under navnet Forsvarets bygningstjeneste (FBT).

Modellen går ut på å leie ut bygninger og arealer til Forsvaret. Forsvaret er Forsvarsbyggs største kunde, men virksomheten har også andre kunder i både offentlig og privat sektor.

Forsvarsbygg er delt inn i syv virksomhetsområder:

  1. Forsvarsbygg kampflybase: Planlegging og bygging av hovedbase og fremskutt base for nye kampfly F-35 på Ørland og Evenes.
  2. Forsvarsbygg utvikling: Planlegging og utbygging for Forsvaret.
  3. Forsvarsbygg utleie: Utleie, drift, vedlikehold og utvikling av Forsvaret sin eiendom.
  4. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk: Forvaltning og utvikling av nasjonale festningsverk.
  5. Skifte eiendom: Avhending av eiendom for Forsvaret.
  6. Forsvarsbygg futura: Rådgivningsmiljø inne vern og sikring av bygg, samt innen miljøspørsmål
  7. Forsvarsbygg fellestjenester: Leverer administrative støttetjenester til alle avdelingen i Forsvarsbygg

Kilde: forsvarsbygg.no

Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377

Logg inn og les mer om EBA og Forsvaret.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem