Mobbing og seksuell trakassering

Resultat fra undersøkelsen 2020
Rapport om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret

Høsten 2018 ble det første gang gjennomført en undersøkelse rettet spesielt mot mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Undersøkelsen er forkortet MOST, og er utviklet av Forsvaret i samarbeid med Forsvarets forsikringsinstitutt og Forsvarsdepartementet. Det er tidligere gjort undersøkelse på mobbing på arbeidsplassen, men aldri har vi sett slike tall på seksuell trakassering før. Som et resultat av funnene i 2018 ble det iverksatt flere tiltak, bl.a. holdningskampanje og forbedret varslingssystem. 

I dag ble funnene i MOST-undersøkelsen fra 2020 presentert, og viser at det er en liten nedgang i antall tilfeller av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Det knyttes usikkerhet til grunnen til nedgangen, om det er tiltakene etter undersøkelsen i 2018 som har fungert eller grunnet Covid-19. 

Resultatene av undersøkelsen 2020 kan du lese her.

BFO støtter en 0-visjon innenfor tema undersøkelsen tar opp, og mener det er viktig at dette er tema det snakkes om av Forsvarets ledere, våre arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte, sier fungerende leder BFO Rune Rudberg.

Undersøkelsen viser at varslingskanalene er kjent blant personellet, men at terskelen for å varsle er for høy, spesielt blant unge. Vi må avmystifisere ordet å varsle, med det kan terskelen senkes og det kan bli lettere for unge i Forsvaret å melde fra om kritikkverdige forhold. 

BFO sin hovedoppgave er å ivareta og fremme medlemmets faglige, økonomiske og sosiale interesser. Kampen om å skape en arbeidsplass fri for mobbing og trakassering er i kjernen av medlemmets sosiale interesse.

Har du opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering, voldtekt og mobbing, og er usikker på hvordan du skal håndtere dette? Vi oppfordrer deg til å varsle om forholdet. Husk at også BFO kan brukes som en kanal for varsling dersom du opplever uønskede hendelser på din arbeidsplass. 

Mot til å varsle

Forsvarssjefen tekker frem verdiene respekt, ansvar og mot som viktige verdier alle som jobber i Forsvaret skal følge. 

  • Alle skal ha respekt for de menneskene vi er
  • Vi skal utvise ansvar for hverandre, ikke bare oss selv, men også de rundt oss
  • Vi må vise MOT til å si i fra når noen ikke oppfører seg som de skal

Resultatene blant våre yngste er aller verst. Denne personellgruppen er Forsvarets fremtid og det er viktig at vi får bukt med mobbing og seksuell trakassering. Derfor er det så viktig at vi har en lav terskel for å varsle om uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering, voldtekt og mobbing. Det hører ikke hjemme på en arbeidsplass. Forsvaret skal være en trygg arbeidsplass for alle.

Vis mot til å varsle. 

Er du i tvil, så er du ikke i tvil!

Slik varsler du

Kontakt

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Per Ivar Haugen
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
93459898
Per Ivar Haugen
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
93459898
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595
Inge Øyen
Hovedtillitsvalgt Heimevernet
992 22 781
Inge Øyen
Hovedtillitsvalgt Heimevernet
992 22 781
Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855
Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855