Mobbing og seksuell trakassering

Hvor og hvordan varsler du?BFO ser alvorlig på resultatet

Høsten 2018 ble det for første gang gjennomført en undersøkelse rettet spesielt mot mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Undersøkelsen er forkortet MOST, og er utviklet av Forsvaret i samarbeid med Forsvarets forsikringsinstitutt og Forsvarsdepartementet. Det er tidligere gjort undersøkelse på mobbing på arbeidsplassen, men aldri har vi sett slike tall på seksuell trakassering før. Resultatene fra undersøkelsen kan du se her.

BFO tar sterk avstand til uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering, voldtekt og mobbing. Dette hører ikke hjemme på en arbeidsplass. Forsvaret skal være en trygg arbeidsplass for alle, og BFO vil fortsette sitt arbeid for å oppnå dette selvsagte målet.

Vår hovedoppgave er å ivareta og fremme medlemmets faglige, økonomiske og sosiale interesser. Kampen om å skape en arbeidsplass fri for mobbing og trakassering er i kjernen av medlemmets sosiale interesse.

Har du opplevd mobbing, seksuell trakassering eller voldtekt i tjeneste, og er usikker på hvordan du skal håndtere dette? Vi oppfordrer deg til å varsle om forholdet.

Hva betyr å varsle?

Varsling er at du som arbeidstaker, melder ifra om mulige kritikkverdige forhold på din arbeidsplass, til noen som har mulighet til å gjøre noe med forholdet. Les mer her hvis du er usikker på hva kritikkverdig forhold innebærer. Det anbefales at det varsles på et lavest mulig nivå, til din nærmeste leder. Men hvis det ikke er mulig eller ønskelig, kan du ta kontakt med en du har tiltro til.

Varslingskanaler

- Forsvarets varslingskanal 800 89 666

- Tillitsvalgt (Hovedtillitsvalgt for BFO - medlemmer, Tillitsvalgtordningen (TVO) for vernepliktige)

- Hovedverneombud

- Militært helsepersonell ( Sykestue, bedriftshelsetjenesten eller institutt for militær psykiatri og stressmestring)

- HMS-registrering i FIF

- Utenfor Forsvaret kan du si fra til:Grønn linje 800 30 445 (24 timer) – Forsvarets krisetelefon (driftes av Kirkens SOS) Sivilt helsevesen (legevakt for øyeblikkelig hjelp, fastlege)

Dette kan BFO hjelpe deg med

- Noen å prate med. Det kan være oppklarende å lufte din sak med en tillitsvalgt. Her finner du kontaktinformasjon

- Få hjelp til å kontakte politiet om du har opplevd noe som potensielt er straffbart.

- Hjelp til å kontakte arbeidsgiver.

- Avklaring av rettigheter og muligheter

Har du opplevd mobbing, seksuell trakassering eller voldtekt i tjeneste og er usikker på hvordan du kan kontakte eller varsle?

Slik går du frem for å kontakte BFO

- Kontakt din tillitsvalgt: Vi har tillitsvalgte i nærheten av deg. De er opplært til å håndtere saker som dette profesjonelt. Vårt nettverk av tillitsvalgte er stort og du skal være trygg på at de stiller opp for deg når du trenger det - døgnet rundt!

- Kontakt BFO sentralt: Hvis du ønsker å kontakte noen andre enn din tillitsvalgt, har vi opprettet en egen kontaktmulighet. Kontakt Mariell Halstensen. Mariell jobber i kommunikasjonsavdelingen, og vil råde deg og ta imot din henvendelse dersom du har behov.

Vi oppfordrer deg til å varsle

BFO er bekymret over mørketallene vi sannsynligvis fortsatt står overfor hva angår mobbing og seksuell trakassering. Vi oppfordrer alle som opplever dette om å varsle. Det kan hjelpe flere enn de direkte berørte. Varslingskanalene er beskrevet over.

Med det ønsker vi også å rette en stor takk til de som har svart på undersøkelsen. Befalets fellesorganisasjon støtter arbeidet til Forsvaret i å motvirke negativ atferd, og vil forsikre våre medlemmer om at dette er noe som blir tatt på alvor.

Vi har en pågående, og løpende kontakt med Forsvaret, og vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger.


Kontaktpersoner

Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855
Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855