Ministeren på autopilot

Statsråd Frank Bakke-Jensen holdt sitt første foredrag i Oslo Militære Samfund som Forsvarsminister. Denne tradisjonen hvor ministeren kan fortelle hvor bra alt står til, i Forsvaret. Den årlige statusoppdateringen.Lite nytt under solen

Vi var mange som nok var spente på om det var noen nye takter fra regjeringen i forsvarspolitikken, eller om ministeren skulle komme med noen nye lovnader. De som trodde det, ble nok noe skuffet. På manuskript er ministeren på autopilot. Personellet er fortsatt forsvarets viktigste ressurs og forsvaret styrkes. Alt dette er gjenkjennbart og ikke noe nytt.

Det er beklagelige at han ikke har satt seg godt nok inn i konsekvensene av utdanningsreformen. Uttalelsene er en kopi av alt som er sagt før om reformen. – Utdanningsreformen skal gi bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen. – Ressursene skal samles på færre, men sterkere institusjoner. – Mer forskningsbasert utdanning. – Sette den militære profesjonskompetansen i sentrum. – Mer fellesundervisning, for å utvikle felles militær kjernekompetanse.

Hvordan kan han hevde at det utvikles et kompetansedrevet forsvar?

Alt dette er vel og bra, men når han uttaler at «– reformen gjennomføres for at vi skal få bedre forutsetninger for utviklingen av et kompetansedrevet forsvar», så er det en skivebom. Vi vet i dag at budsjettet til utdanning blir halvert, men oppgavene til skolene skal bestå. Tiden på skolebenken blir også redusert. Så hvordan kan en da hevde at det utvikles et kompetansedrevet forsvar?

I foredraget kan vi mellom linjene lese dithen at regjeringen senker ambisjonene med tilstedeværelse i nord. Det skal sørges for at vi har best mulig situasjonsforståelse, men når retorikken er endret fra økt behov for tilstedeværelse til tilstrekkelig behov, så forstår vi det slik at det er rom for å redusere tilstedeværelsen så lenge situasjonsforståelsen er god nok. Når en da selv kan definere god nok situasjonsforståelse, står en ganske fritt til å justere tilstedeværelsen.

Som finnmarking har han en annen retorikk ovenfor vår nabo i øst. – Det er viktig for oss å understreke at Russland i dag ikke er å anse som en militær trussel rettet direkte mot Norge. Samtidig kommer vi ikke bort fra at Russland er en selvhevdende stormakt med kjernevåpen – utenfor det vestlige sikkerhetsfelleskapet.
BFO mener dette er en god vinkling og en riktig måte å kommunisere vårt forhold til vår nabo.

I spørsmålsrunden så vi en mer fri og frittalende minister. Her var han uten trådstyring og gav klare og gode svar på spørsmålene. Det er verdt å legge merke til at ministeren peker på stortinget som årsaken til flyttingen av 333SKV fra Andøya til Evenes. Det betyr altså at det er ny politisk ledelse i departementet, og at man da kanskje ikke har samme eierskap til tidligere vedtak, selv om det er samme regjering.

Det er også verdt å merke seg uttalelsene til ministeren vedrørende helikopter. Innrømmelser om at NH90 prosjektet er en fadese, samt at han gikk langt i å love at det kommer en helhetlig helikopterutredning.

På spørsmål om regjeringen har forpliktet seg til NATOs 2 % BNP vedtak, så var ministeren mer unnvikende. - Vedtaket i Wales sier å anstrenge seg mot 2 % BNP. Vedtaket i Wales sa også mer om hva nasjonene måles på. 2 % BNP er en ting, men 20% av forsvarsbudsjettet skal gå til investering og en bli målt på hvilke kapasiteter som stilles til rådighet. Ministeren hadde god samvittighet på de to siste.

BFO mener ministeren var bedre på fri MITR enn på autopilot. Vi vil også anbefale at han inviterer Forsvarets fremste talerør for kadetter og befalselever, KAFO og BESO, til personlig dialog om utdanningsreformens reelle konsekvenser.


Oslo militære samfund Podcast

Oslo militære samfund har laget en podcast med foredraget til ministeren. Du kan høre den her:

 

Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653