Mellomoppgjøret 2017 er i gang

Årets vakreste (lengste) eventyr er i gang. Som sedvanlig ble årets oppgjør startet med felles overlevering av krav hos Statens personaldirektør.Gisle Norheim redegjorde for den økonomiske situasjonen, og poengterte viktigheten av å følge den nøkterne linjen som Frontfagene har blitt enige om. Videre uttrykte han viktigheten av å videreutvikle Hovedtariffavtalen.

Deretter fikk lederne av hovedsammenslutningene legge frem sine respektive oppstartskrav. Her var ord som reallønnsvekst og en litt mer forsiktig utvikling av hovedtariffavtalen i fokus.

BFO følger, og vil rapportere fra de videre forhandlingene.


Les også