Medlemsundersøkelsen 2018

Har vi blitt bedre og flinkere, og hvilke områder må vi forbedre oss på?Undersøkelsen publisert i dag

Våre medlemmers meninger er svært viktige for BFO. Vi håper derfor at du setter av noen minutter til å svare på undersøkelsen.

Det gjør oss bedre!

Undersøkelsen omhandler flere temaer og vil gi BFO nyttig informasjon om hva du mener, både om oss og status i Forsvaret.

Undersøkelsen er sendt deg via den e-posten du er registrert med i vårt medlemsystem.


Kontaktpersoner

Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653