Manglende renhold

Et HMS problem vi ikke kan akseptereSituasjon

BFO har over lengre tid mottatt tilbakemeldinger på manglende renhold i kontorbygg, spisemesser, kvarter og fellesarealer. Avvikene på renholdsiden er ikke bare lokalisert i Nord-Norge, vi finner det også i Vest og på Østlandet. Leietakere opplever at kvarter ikke har blitt vasket på flere uker, verneombud har stengt spisemesser og fellesområder og dette må nå ta slutt.

Dette må nå ta slutt!

Forsvaret ble pålagt å legge ned egen renholds virksomhet i 2015, og tjenesten ble lagt ut på anbud. Et anbud som ISS vant og Forsvaret skulle få en innsparing på mange millioner. Denne innsparingen går nå på helsa løs. ISS klarer ikke å ansette nok personale som er kvalifisert (les: sikkerhetsklarert) til å utføre oppdraget de la inn anbud på. BFO er kjent med at selv om tjenesten ikke blir levert så har DIFene fortsatt å betale selv om de er godt kjent med alle mangler og klager som er kommet i kjølvannet av manglende levering.

Det siste som nå har dukket opp er at FLO/Ren har gått til anskaffelse av renholds utstyr og plassert ut på flere lokasjoner i Nord-Norge, slik at leietakerne kan vaske selv. Dette uten at Forsvarsbygg, Forsvaret eller organisasjonene har vært involvert i prosessen i forkant. Dette har BFO klart meddelt at ikke er akseptabelt. Renholdstjenesten er en profesjon og skal utføres av kvalifisert personell med riktig utstyr, ikke av deg som leietaker. Feil utført renhold, eller slik vi ser nå ikke utført renhold medfører også større slitasje på bygningsmassen som igjen medfører større vedlikeholdsbehov og det vet vi jo at allerede er mangelfullt.

Hva gjør BFO i saken?

BFO har her valgt å være fakta- og løsningsorientert. Vi har presset på de involverte aktørene knyttet til renhold, hatt møter med FLO/Ren og Hærledelsen og advart mot å sette ut vaskeutstyr. Siden vi oppfatter at avtalen med ISS ikke er eksklusiv så har vi oppfordret til at det benyttes andre leverandører til å utføre renhold da ISS ikke oppfyller eksisterende kontrakt. BFO vil følge opp saken ovenfor de implisert partene videre.

La ansvar gjøres gjeldende!

Til deg som leietaker så oppfordrer vi til at du rapporter inn avvik til FLO Ren fortløpende. Dette gjelder ikke bare i forhold til kvarter, men også kontor, fellesområder og annet areal hvor renhold er påkrevet. Ikke la FLO/Ren sitt forsøk på å komme ut av situasjonen ved å plassere ut vaskeutstyr til eget bruk lykkes. La ansvar gjøres gjeldende!

BFO er godt kjent med at inngåelsen av renholdskontrakten ble til gjennom et politisk pålegg som er vanskelig å endre, men dette fritar ikke de ansvarlige for at HMS ikke følges opp i Forsvaret.

Nei! Renhold inngår ikke i leieprisen du betaler for ditt kvarter. Renholdet blir betalt av din DIF og du kan ikke kreve refusjon for noe du ikke betaler for. Dette er det din DIF som må gjøre, men det kan de kun gjøre hvis du melder inn manglende renhold.


Ansvarsfordeling

Forsvarsbygg: Bestille og kontrollere at renhold blir utført

Forsvaret: Initiere hvor renhold skal utføres og betale regningen

FLO/Ren: Utføre renholdet ihht bestilling.

ISS: Stille kvalifisert personell ihht inngått avtale

Leietaker: Melde via Basen om det er mangler ift leveransen. Du melder mangler ved å sende e-post til FLO/Ren via floren@mil.no (internett) eller 'FLO REN (postboks)' (FISBasis)