LØST - Forsvarets plikt som selvassurandør!

BFO har vunnet fram med vårt syn i en viktig prinsipiell sak!Forsvarets plikt som selvassurandør

Saken dreier seg om Forsvarets plikt som selvassurandør, herunder å utbetale erstatning til personell som i ulike sammenhenger vil ha krav på dette.
Konkret omhandler denne saken 48 personer på retur fra NOR TU Erbil / Irak, der disse ble stående værfaste i Istanbul i flere dager. Personellet fikk i denne perioden ikke tilgang til egen bagasje. Bagasjen ble først mottatt ved ankomst Norge noen dager senere.
Personellet fremmet i etterkant dermed et krav til Forsvaret om dekning av utgifter til innkjøp av nødvendige klær og forbruksartikler i de dagene de var værfaste i Istanbul.

Staten har etter BFOs syn helt klare retningslinjer for utbetaling av erstatning/dekning av merutgifter i slike tilfeller.
Herunder vil Statens bestemmelser angitt i Statens Personellhåndbok pkt. 9.13.13. §13 (1) jfr. pkt. 10.22, komme til anvendelse.

Dette er etterhvert nå Forsvaret også enig med BFO i.

Lang saksbehandling

Det som er beklagelig i denne saken er den lange saksbehandlingstiden, helt tilbake til januar 2017.
Ulike arbeidsgivere har siden saken ble initiert fra BFO både trenert og forsinket saksbehandlingen samt gitt feilaktige råd, og gitt avslag på disse kravene på feilaktig grunnlag. Det har også vært aktører på arbeidsgiversiden som under saksbehandlingen har vært enige med BFO i sitt syn, men uten at disse har fått gjennomslag. Vi ønsker likevel å understreke at Forsvarsstaben, nå i siste instans og før saken ble brakt videre rettslig av BFO, har tatt en riktig, god og endelig avgjørelse i denne saken.

BFO har tidligere omtalt saker der Forsvarets rolle som selvassurandør er belyst. I Offisersbladet utgave 1-2014 er Forsvarets rolle som selvassurandør utfordret. Den gangen gjaldt det også personell utsendt i internasjonal tjeneste som ikke fikk medhold i sine rettmessige krav før BFO kom inn og fikk løst saken.


Logg inn for å lese mer om Forsvaret som selvassurandør og hva DU bør gjøre.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem