Lønnsoppgjøret i Staten: Kjøpekraften skal sikres

YS Stat krever at kjøpekraften opprettholdes. Det er utgangspunktet når årets lønnsoppgjør starter i dag.Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, sier det er viktig å sikre kjøpekraften for alle medlemmer. Det vil si at lønnsveksten må være minst like høy som prisstigningen. 
– For å sikre at alle får et tillegg som sikrer kjøpekraften, ønsker vi en fordeling på lønnstilleggene der størstedelen gis sentralt, altså som generelt tillegg til alle, og en mindre del går til lokal fordeling, sier Arnesen.

Han er tydelig på at de statsansatte har levert godt under pandemien, og at det skal honoreres.
– Jeg vil ikke bruke ordet dugnad, men vi har gjort jobben vår under krevende forhold og endrede forutsetninger. Det er i år viktig at staten evner å se frontfaget som en norm og ikke et tak. Det igjen betyr at statsansatte kan gis mer enn det som ble resultatet i privat sektor, sier han. 

Leder YS Stat, Pål N. Arnesen

Fristen for å bli enige i forhandlingene er ved midnatt fredag 30. april. Blir det ikke enighet mellom partene innen fristen, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren i slutten av mai.

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, AVYO og Skolelederforbundet.
 

Avgjørende å sikre reallønnsvekst

– I dag starte årets tariffoppgjør i Staten, og i og med at det er mellomoppgjør i år, så er det kroner og øre det dreier seg om. Det har vært et spesielt år på mange måter, men våre medlemmer og Forsvarets ansatte har på tross av dette levert meget gode resultater! Det blir derfor avgjørende for BFO å sikre våre medlemmer en reallønnsvekst, slik at kjøpekraften sikres, sier fungerende leder BFO, Rune Rudberg.

Fungerende leder Rune Rudberg. Foto: Lars Andreas Irgens


Kontakt

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377