Lønnsoppgjøret i havn

Ny oppdatering fra 28. nov. Opprinnelig ingress: BFOs Hovedtillitsvalgte i Hæren er spesielt fornøyd med ivaretakelsen av de lavere gradssjiktene i årets oppgjør.Oppdatering 28. november - Intops

Det er oppnådd enighet om en økning av misjonstillegget.

Høy sats økes med kr 390,-

Lav sats økes med kr 260,-

Oppdatering lederlønn 13. november

Forhandlingene på Gruppe 1 / lederlønn ble avsluttet idag, 13. november. Resultatet distribueres fra Forsvarsstaben til den enkelte DIF i løpet av denne uken. 

Som et resultat av forhandlingene ble også lederlønnsavtalen endret slik: Basistillegget løftet fra 78.000 til 80.000, nivå 1 fra 50.000 til 51.000. 

Oppdatering 13. november slutt.

 

I årets mellomoppgjør har BFOs medlemmer fått 0,33% i lønnsøkning på det sentrale oppgjøret med virkning fra 1. mai 2017.

Den sentrale justeringen innebærer som alltid en lønnsutvikling for alle BFOs medlemmer.

Årets lokale lønnsoppgjør

I tillegg er det lokalt forhandlet om 0,8% av lønnsmassen med virkning fra 1. juli 2017.

Det lokale oppgjøret ble forhandlet ved den enkelte DIF.  BFOs hovedtillitsvalgte har vært forhandlingsledere ved sine respektive DIFer, og er godt fornøyd med innretningen på årets oppgjør. Rune Isvik, BFOs HTV i Hæren, trekker frem det gode forhandlingsklimaet og fremhever spesielt at han er meget godt fornøyd med ivaretakelsen av de lavere gradssjiktene i årets oppgjør.

Informasjon om utbetaling

Det er arbeidsgivers ansvar, ved respektive DIF, å informere om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene.

De som har fått endret sin lønn vil mest sannsynlig få dette utbetalt på desember lønn.

Gruppe 1, SNR og Intops

Forhandlingene på Gruppe 1 og SNR er planlagt ferdigstilt i løpet av uke 46.

Forhandlingene på intops vil bli ferdigstilt i løpet av uke 45.