Lønnsoppgjør 2020

for statlige ansatteLønnsoppgjør 2020 i Staten i gang

I dag den 1. september starter lønnsoppgjøret for statlig sektor.

YS stat har klare krav som innebærer reallønnsvekst for alle og mulighet for kompetanseheving.

Oppgjøret preges av den pågående situasjonen med korona pandemi og et Norge som har vært delvis nedstengt. Statlig ansatte har tatt et stort ansvar i denne situasjonen og dette må også reflekteres i oppgjøret som nå starter. 

Med bakgrunn i en lav ramme i frontfaget (som setter «rammen» for oppgjøret) så er det naturlig at det legges opp til et generelt tillegg for alle.
For BFO er det viktig at våre medlemmer får reallønnsvekst.

Forhandlingene skal være ferdig kl 2400 den 15. september. 
 


Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202