Lokale lønnsforhandlinger er i gang!

Nå kan du sende inn ditt personlige lønnskravHva er lokale lønnsforhandlinger?

Hvert år gjennomføres det lønnsoppgjør i Staten. I år var det et mellomoppgjør, der det i all hovedsak dreide seg om lønnsregulering (økonomi). Lønnsoppgjøret i Staten ble gjennomført i mai. Gjennom forhandlingene ble det forhandlet frem en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Av disse er det satt av 1,8% pr. 1 juli 2021 til lokale lønnsforhandlinger. I det statlige oppgjøret er det BFOs hovedorganisasjon YS Stat, som har forhandlet på vegne av alle BFOs medlemmer. Her deltok både BFOs ledelse og forhandlingslederne.

I de lokale lønnsforhandlingene har du som arbeidstaker og medlem i BFO mulighet til å levere et begrunnet lønnskrav. Ved å fremme et personlig lønnskrav kan du øke muligheten din for en bedre lønn gjennom de lokale forhandlingene.

De lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret gjennomføres mellom Forsvaret som arbeidsgiver og BFO med de øvrige sentrale arbeidstakerorganisasjonene. Hvis forhandlingene delegeres videre ut til DIF er det din hovedtillitsvalgte fra BFO som forhandler for deg. De lokale lønnsforhandlingene er i hovedsak ment å skulle benyttes der hvor det er endringer i stilling, ansvar eller arbeidsoppgaver som det ikke er mulig å kompensere under andre punkter i Hovedtariffavtalen (HTA), eller å utjevne utilsiktede forskjeller i lønn.

Uavhengig av når de lokale lønnsforhandlingene er ferdigstilt vil virkningsdato på lokal lønn være 1.juli 2021.  

Kjernen i å være organisert

Vi ber alle som kan sende inn lønnskrav, om å lese gjennom informasjonssiden vi har laget, og vurdere å sende inn et krav om justering av lønn. Lønnskravet sendes inn via min side og mine saker på BFO.no, og havner hos hovedtillitsvalgt i den DIF du var i pr. 1 juli 2021. Vi understreker at alle lønnskrav behandles konfidensielt. 

Vi ønsker å presisere at lokale lønnsforhandlinger gjelder den stillingen du hadde pr. 1.juli 2021.

Her er en informasjonsside vi anbefaler deg å lese gjennom. 

Dersom du opplever utfordringer med å sende inn lønnskrav skal vi hjelpe deg med dette. 

Frister og nyttige datoer

Frister ifm lokal lønn 2021:

  • 27. august: Mulighet for å sende inn personlig lønnskrav
  • 16.september: Siste frist for å sende inn personlig lønnskrav
  • 08. september kl:1600: Personell i FMA har frist for å sende inn lønnskrav

Nyttige datoer:

  • Oktober: Lokale forhandlinger mellom hovedtillitsvalgte på DIF-nivå og arbeidsgiver
  • 31. oktober: Forhandlingene avsluttes og oppgjøret skal være ferdig. Eventuelle brudd medfører forsinkelser i den enkelte DIF
  • 12. desember: Tentativt utbetalingstidspunkt, med tilbakevirkende kraft fra 1.juli 2021. Det er Forsvaret (PLA) som er ansvarlig for utbetaling