Lokale lønnsforhandlinger for 2016 sluttført

Tre uker på overtid ble de lokale lønnsforhandlingene i Luftforsvaret sluttført tirsdag den 20. desember.NOFs brudd

Norges Offisersforbund brøt de lokale lønnsforhandlingene med Luftforsvaret, etter Hovedtariffavtalens bestemmelser ble forhandlingene løftet opp på Nivå 1, og ble gjennomført mellom organisasjonene sentralt og FPVS på vegne av FST.


Enighet 20. desember

Etter to møtedager ble partene enig. Denne forsinkelsen medfører at de som har fått endringer i sin lønn som et resultat av disse forhandlingene må vente til februar for å se resultatet på sin lønnsslipp.

Vi kom til enighet med Luftforsvarsstaben i god tid før fristen, og er rimelig godt fornøyd med resultatet.

Dette sier Hovedtillitsvalgt i BFO for Luftforsvaret, Lars Erik Jamtli.

Kontaktpersoner lokal lønn Luftforsvaret

Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Lars Erik Jamtli
Heltidstillitsvalgt
922 27 058
Lars Erik Jamtli
Heltidstillitsvalgt
922 27 058