Lokal lønn 2019 går til tvisteløsning i Statens lønnsutvalg

Befalets Fellesorganisasjon, NTL Forsvaret, Parat forsvar, Forskerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Norges offisers- og spesialistforbund (ATO) har nå informert arbeidsgiver om at uenigheten i lokal lønn 2019 vil bli stevnet for Statens lønnsutvalg.Formell stevning

En formell stevning må sendes i løpet av tre uker, men dersom arbeidsgiver skulle imøtekomme vårt krav og fremlegge en liste over de tillegg som ikke er pensjonsgivende kan ATO være villig til å komme tilbake til forhandlingsbordet».

Arbeidsgiver vil også ha tre uker på seg til å gi tilsvar, og deretter skal Statens lønnsutvalg (SLU) finne plass til å behandle uenigheten. Vi er allerede er i månedsskiftet mai/juni, dette betyr at det kan bli høst før saken behandles i SLU. BFO vil komme tilbake med mer informasjon når dato for behandling er fastsatt.

Resultatet fra lokal lønn 2019 vil uansett ha tilbakevirkende kraft og etterbetaling fra 1. juli 2019.

Bakgrunn

De lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret startet opp i august 2019. Det var avsatt 1,24% pr 1. juli 2019. Organisasjonens viktigste krav var å få på plass fordeling av ca de 105 millioner kronene som er på vår tariffavtale, samt avklare forhold rundt pensjonsopptjening på variable tillegg (ATF). En pensjonsordning som gjenspeiler forutsigbare tillegg som ligger i den enkelte stilling, er viktig for forsvarsansatte. Etter en lang og omstendelig prosess ble det konstatert uenighet mellom partene. Forhandlingene har tatt mer tid enn tidligere. Vi håper nå at vi nærmer oss en avklaring. Det er nødvendig for at Forsvaret skal klarer å beholde nødvendig kompetanse fremover.

Statens lønnsutvalg

Statens lønnsutvalg oppnevnes for 3 år av gangen og består av 11 personer. Tre av medlemmene er nøytrale medlemmer. En av disse er utvalgets leder. Utvalget har også en representant fra henholdsvis LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio. Hver av organisasjonene har en stemme. Statens lønnsutvalg har også fire medlemmer fra arbeidsgiversiden.

Hovedtariffavtalen (HTA punkt 2.3.9) fastsetter at hver av partene kan bringe tvister i forbindelse med årlige forhandlinger (HTA punkt 2.3.3) og forhandlinger på særlig grunnlag (HTA punkt 2.3.4), inn for Statens lønnsutvalg i samsvar med tjenestetvistlovens regler.

BFO mener

- Det er viktig at denne saken nå blir avklart. Gjennom prosessen med lokallønn 2019 er det store prinsipielle uenigheter om hva som kan avtales mellom oss og Forsvaret. Nødvendige avklaringer på om variable tillegg er et forhold mellom partene i Forsvaret må nå avklares før vi kan komme videre. Sier Jens B. Jahren i en kommentar.

- Det er viktig at denne saken nå blir avklart. Foto: Lars-Andreas Irgens / BFO


Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377