Lokal lønn

Mens vi venter..Stillstand

Siden nyttår har det vært stillstand mellom partene i Forsvaret i de lokale lønnsforhandlingene. BFO og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene har siden sist møte før jul avventet svar på et omforent og samlet krav overfor arbeidsgiver. 

Partene er nå kalt inn til et nytt forhandlingsmøte den 12. februar. Vi kommer tilbake til dere med en oppdatering i etterkant av møte.

Det er viktig å understreke at alle arbeidstakerorganisasjonene på vår tariffavtale (BFO, NOF, NTL, Parat Forsvar og UNIO) står unisont samlet om denne saken. 


Utålmodig?

Vi har forståelse for at folk spør og er lei av å vente på utfallet av lokale lønnsforhandlinger 2019. Vi må innrømme at vi er litt utålmodig vi også. Men vi håper at den som venter, ikke venter forgjeves. 

Hva er det partene fremdeles er uenig i?

Den nye pensjonsordningen trådde i kraft i januar 2020 og det er NÅ det er viktig at vi får på plass regler ifm. den nye ordningen. 

For at våre medlemmer, på lik linje med øvrige statsansatte, skal ha en pensjon å leve av i fremtiden må våre faste og forutsigbare tillegg for unntaksaktivitet inkluderes i pensjonsgrunnlaget. Slik BFO ser det vil dette være en helt vesentlig faktor for å kunne rekruttere og beholde militært tilsatt personell i fremtidens Forsvar. Dette er kjernen og hovedspørsmålet partene fortsatt er uenige om i det lokale lønnsoppgjøret.     

Hva er lokale lønnsforhandlinger?

  • Annet hvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør
  • Årets lønnsoppgjør (2019) er et mellomoppgjør - og her er hele tariffavtalen gjenstand for forhandlinger
  • Lokale forhandlinger i staten foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet
  • Lokalt er ensbetydende med Forsvaret - delegeres videre til DIF mv.
  • BFO sentralt og den enkelte HTV forhandler lønn på dine vegne
  • I år fikk medlemmer i BFO mellom 1,35 og 1,55 % i økt lønn (Mellom 5.000-10.00 kr)
  • I september (2019) kunne man fremme sitt lønnskrav digitalt 
  • Årets lokale forhandlinger skulle vært ferdig i slutten av oktober 2019
  • Det er pr. februar 2020 ikke enighet i spørsmål knyttet til variable tillegg
  • Neste møte er 12. februar 2020

Etterbetaling fra 01. juli

Det er avsatt godt over 106 millioner kroner til lokal lønn som vil ha virkningsdato 1. juli 2019, uavhengig av når forhandlingene blir sluttført. 
For mange BFO medlemmer vil det dermed bli en solid etterbetaling når oppgjøret på et tidspunkt ferdigstilles. 

Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521