Lokal lønn

Hvor står vi?Hvorfor er ikke lønnsoppgjøret klart?

BFO og arbeidsgiver har blant annet ikke vært enig i hva som skal inngå i pensjonsgivende inntekt, herunder hvilke av de variable tillegg som skal være pensjonsgivende inntekt.


Oppdatering pr. 20. november 2019

Det er fortsatt stillstand i de lokale lønnsforhandlingene på sentralt nivå.

Det er flere viktige spørsmål som må avklares før partene kan gå videre i de lokale forhandlingene, blandt annet videre prosess knyttet til hvilke av de variable tillegg som skal være pensjonsgivende.  
Det er per i dag (20.11) uavklart når partene på sentralt nivå igjen kan møtes for å fortsette forhandlingene. 
BFO og de øvrige organisasjonene venter nå på et nytt initiativ fra Forsvarsstaben. 
Ingen formelle prosesser rundt HTA 2.5.1 lokal lønn i DIF, herunder forberedende møte kan starte før forhandlingene sentralt er endelig gjennomført. 

Uavhengig av når prosessen og de lokale forhandlingene er ferdigstilt vil virkningsdato på lokal lønn være 1. juli 2019.

For mange av våre medlemmer vil det innebære en god etterbetaling når oppgjøret er ferdig forhandlet.    
BFO kommer tilbake med mer informasjon så snart det foreligger noe nytt å meddele.
 

Hva er lokale lønnsforhandlinger?

  • Annet hvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør
  • Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør - og kalles for lokale lønnsforhandlinger
  • Lokal er ensbetydende med DIF/ virksomhet ( Hæren, Sjøforsvaret, FLO..)
  • Lokale forhandlinger i staten foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet
  • BFO sentralt og den enkelte HTV forhandler lønn på dine vegne
  • I år fikk medlemmer i BFO mellom 1,35 og 1,55 % i økt lønn (Mellom 5.000-10.00 kr)
  • I september kunne man fremme sitt lønnskrav digitalt 
  • Årets lokale forhandlinger skulle vært ferdig i slutten av oktober