Ledig stilling som Rekrutteringsmedarbeider

En morsom og spennende hverdag med mange muligheterVil du være med å bidra til medlemsvekst?

BFO har en ledig stilling i sekretariatet, og søker etter en resultatorientert, initiativrik og nytenkende person med stor gjennomføringsevne til stilling som Rekrutteringsmedarbeider i Kommunikasjonsavdelingen (KA). BFO ønsker denne stillingen besatt snarest. Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 35).

Søknadsfrist 16. Desember

Rekrutteringsmedarbeideren har følgende hovedoppgaver

  • Rekruttere nye-, samt foreslå og gjennomføre tiltak for å beholde eksisterende medlemmer.
  • I samarbeid med Leder KA planlegge og gjennomføre markeds- og rekrutteringsaktiviteter.
  • I samarbeid med sekretariatet koordinere aktiviteter innenfor BFO Ung og KAFO
  • Rekrutteringsaktiviteter i BFOs regioner

Arbeidet som Rekrutteringsmedarbeider gir deg unik innsikt og påvirkningskraft innenfor et viktig område for BFO.

Du bør trives midt i begivenhetene, og beholde roen i stressede situasjoner, samt ha evne til å få unna det som haster mest.

Søknad

Søknad med kort CV og tjenesteuttalelser for de tre siste årene sendes til:

post@bfo.no

eller i posten til:

BFO
Karl Johansgt 12J
0105 Oslo.
Merk da konvolutten; Rekrutteringsmedarbeider


Kontaktpersoner

Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678