Ledig stilling som Markedsansvarlig

En spennende stilling med mange muligheterVil du jobbe med våre medlemsavtaler og forsikringer?

BFO har en ledig stilling i sekretariatet, og søker etter en resultatorientert, initiativrik og nytenkende person med stor gjennomføringsevne til stilling som Markedsansvarlig i Kommunikasjonsavdelingen (KA).

Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 35).

Søknadsfrist 15. November

Markedsansvarlig har følgende hovedoppgaver

  • Fremforhandle og følge opp BFOs medlemsfordeler
  • I samarbeid med Leder KA og våre leverandører videreutvikle og forhandle BFOs kollektive forsikringer
  • I samarbeid med rekrutteringsansvarlig planlegge og gjennomføre markeds- og rekrutteringsaktiviteter
  • I samarbeid med sekretariatet koordinere aktiviteter innenfor BFO Ung og KAFO

Som Markedsansvarlig får du mange viktige og spennende utfordringer, samt et stort ansvar i å videreutvikle våre medlemsfordeler og forsikringsordninger.

Søknad

Søknad med kort CV og tjenesteuttalelser for de tre siste årene sendes til:

post@bfo.no

eller i posten til:

BFO
Karl Johansgt 12J
0105 Oslo.
Merk da konvolutten; Markedsansvarlig


Kontaktpersoner

Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678