Lederlønnsavtalen i Forsvaret

Har du innspill eller kommentarer til avtalen?BFO skal sammen med de øvrige sentrale parter starte prosessen med en gjennomgang av lederlønnsavtalen i Forsvaret.

FST har innhentet en god del informasjon fra respektive DIFer og med det lagt et godt grunnlag for arbeidet.    
Arbeidet med avtalen vil blant annet bestå av en gjennomgang av alle stillinger med tanke på nivåplassering og belastning.
I tillegg vil avtalen i sin helhet bli gjennomgått tekstuelt og BFO vil også kreve en lenge etterlengtet regulering av alle satser.

I denne forbindelse ønsker BFO også å innhente konkrete innspill og kommentarer fra sine medlemmer på avtalen om det samme. 

Alle innspill og kommentarer kan sendes til lars.omberg@bfo.no. Alle tilbakemeldinger vil bli behandlet fortrolig av oss.


Kontakt

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238