Lederlønn/gruppe 1

Forhandlingene ble avsluttet fredag 11.desemberLederlønn/gruppe 1- lokal lønn 2019

Forhandlingene på lederlønn/gruppe 1 lønn ble avsluttet fredag 11. desember. 

Resultatet distribueres fra Forsvarsstaben til den enkelte DIF så snart protokollen er klar.  
Protokollen vil bli også bli lagt ut på våre nettsider.

Resultatet på gruppe 1 er et godt resultat for våre medlemmer, 
med samme tillegg og innretning som for øvrige tilsatte, sier Leder BFO Jens B. Jahren.

Det blir et flatt tillegg på kr 3990 til alle, samt et prosentillegg på 0,82% på det enkelte lønnstrinn. 

Lokal lønn 2019 har virkningstidspunkt 1. juli 2019. Utbetalingen vil foregå fra januar 2021. 
Særavtalen for ledende vil bli gjenstand for en prosess mellom partene på sentralt nivå i løpet av første halvår 2021. 
 


Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202