Lederkonferansen er i gang

Leder BFO, Jens Jahren åpnet i dag BFO Lederkonferanse på Gardermoen. Her er samlet nær 100 inviterte tillitsvalgte for nettverksbygging og diskusjoner, debatt om Forsvarets og BFOs framtid.BFO er størst!

I sin åpningshilsen kunne Jens proklamere: BFO er nå tilbake som den største organisasjonen i Forsvaret! Ikke bare er vi størst totalt, men vi er størst blant tjenstegjørende, vi er størst blant de unge! De siste årene har BFO hatt en meget god medlemsvekst, der vi har tatt igjen og gått forbi våre konkurrenter.

Leder BFO, Jens Jahren

Tusen takk til alle som har bidratt til denne medlemsveksten!

Velkommen til alle våre nye medlemmer i dag, i går, forrige uke, måned og år. Våre tillitsvalgte er der for deg.