Langtidsplanen - Sorg og glede

Endelig ble de ferdige med forhandlingene.Denne dagen vil bli husket som en sorgens dag for mange berørte, men også en gledens dag for andre. En lang prosess går nå fram til vedtak i Stortinget, men det er nå jobben begynner!Regjeringen og Arbeiderpartiet velger en løsning som får meget store konsekvenser for et helt lokalsamfunn – Andøya. Kjevik vil også bli nedlagt, etter en lang tids kamp for å berge arbeidsplassene. Hvor mange som blir med videre er det stilt store spørsmålstegn ved. Kystjegerkommandoen vil bli videreført, så der er det naturlig nok en gledens dag.

Harstad som forsvarsby videreføres. Samme med Åndalsnes og Setnesmoen med distriktsstaben på HV11. Sjøheimvernet er også videreført, noe mange har kjempet for. At helikoptrenes flytting fra Bardufoss til Rygge blir satt på vent er en naturlig konsekvens av Landmaktstudien.

Forsvarskompetanse under angrep

BFO har vært spesielt kritisk til deler av Langtidsplanen, spesielt det som omhandler utdanning. I dagens Dagbladet, hadde leder BFO et debattinnlegg om forsvarskompetanse under angrep. Dette er kanskje den viktigste og potensielt mest alvorlige endringen i langtidsplanen! Og den går dessverre “under radaren” som er innstilt på økonomi, garnisoner og ulike avdelinger. Faktum er at uten en solid og praksisnær profesjonsutdannelse står Forsvaret i fare for å miste de kvalitetene som må til for å realisere teknologinvesteringene, håndtere den økte usikkerheten og - ikke minst, evnen til å jobbe smartere i et stadig smalere forsvar!


Kontaktpersoner Langtidsplan

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653