Langtidsplanen gir ikke et bærekraftig forsvar

Aftenposten inviterte leder BFO til å komme med en kronikk om regjeringens forslag til Langtidsplanen. Befalets fellesorganisasjon (BFO) var i utgangspunktet fornøyd med det helhetli bildet som ble fremlagt av Regjeringen 17. juni. Økonomien, kapasitetene og de foreslåtte endringene var bedre enn forventet.Nå derimot, etter å ha lest gjennom dokumentet, er det vanskelig å se hvordan «det helhetlige bildet» skal bli etablert og finansiert. Utgangspunktet for en videre utvikling av Forsvaret er situasjonen i dag. I kronikken sier også Leder BFO at: - Forsvarssjefen har vært svært tydelig på at det brenner et blått lys for forsvarets operative evne. «3-6-9-12 milliarder» – dette er hans skisserte opptrappingsplan mot 2020. Slik jeg tolker økonomien i fremlagte langtidsplan vil ikke dette bli realisert. Du kan lese hele kronikken her.