Landmakten: Var dette alt vi hadde råd til?

De som forventer endringer i Hæren nå med en gang vil bli genuint skuffet.- Denne proposisjonen gir kun en retning på utviklingen, men ikke mye om hvordan det skal utvikles mot en endelig målsetning, sier BFO-tillitsvalgt, Major Jon Vestli. 

Han etterlyser en god beskrivelse på om dette faktisk er hva Norge trenger - eller om det er en proposisjon som er "best fit" inn i den økonomien man er villig til å stille til rådighet. Også BFOs hovedtillitsvalgte for Hæren stiller seg spørrende til hvorfor ambisjonen om å nå det økonomiske 2%-målet ikke er mer synlig i praksis.


Ingen bedring i operativ evne før 2025

Det er ingenting i proposisjonen som tilsier at den operative evnen skal bli vesentlig bedre før rundt 2025. Først da har vi nye stridsvogner, nytt rørartilleri, muligens nok kampluftvern og mulighet til å drive effektiv elektronisk krigføring.

Før den tid skal 2. bataljon på Skjold omvæpnes til en mekanisert bataljon og settes opp etter mobiliseringsprinsippet og Panserbataljonen skal bli en vernepliktbasert bataljon. Systemene rundt kampbataljonene skal følge samme logikk – så da blir både taktiske støtteavdelinger og lederunderstøttelse endret tilsvarende. De ansatte i 2.bn skal – mellom treningene med kampvognene, drifte og trene Hærens rekruttskole med fire innkallinger i året

Styrking eller svekkelse av Hæren?

Rune%20Isvik_IMG_2216.jpg
Hovedtillitsvalgt for Hæren, Rune Isvik, mener kampkraften ikke reelt blir styrket ved å flytte styrker fra 2. bn til Finnmark. Ved å fjerne de profesjonelle grenaderene i Panserbataljonen og støtteavdelingene blir kvaliteten nødvendig vis svekket, hevder han.
Det er vanskelig å se at dette er en historisk styrking. Det er snarere motsatt. Dette er jo bare å sette sammen de samme legobrikkene litt annerledes. 

Personell i Hæren BFO har snakket mener Brigade Nord får sin strukturkapasitet redusert med 20% når 2. bn og andre kapasiteter fra brigaden skilles ut og overføres til Finnmark Landforsvar (FLF). 

Et av BFOs offisersmedlemmer i Indre Troms skriver i en sms til BFO  at "manglende konkretisering av hovedkampsystemet skaper stor usikkerhet og medfører en stor ubalanse i kampsystemet Brigade Nord (systemene henger ikke sammen). En videre satsing på Landmakten og Hæren ville vært å videreutvikle og fornye kampsystemet Brigade Nord og økt bemanningen (oppfyllingsgraden) i avdelingene, tilsvarende det Regjeringen nå gjør i Marinen."

Grunn til bekymring

_MG_0481.jpg
Jon Vestli viser til tre konkrete bekymringer fremover:

Hva med Hæren og Heimevernet akkurat nå? For det er store materielle svakheter og svake muligheter for utvikling de neste fem til åtte årene.

Hvordan er dette tenkt koblet med utdanningsreformens krav til reduksjon av all utdanning? Fordi nå skal utdanningssystemet tas ned, men om noen år skal vi ha flere ansatte.

Hvordan skal Forsvaret lage et system som gjør at de ansatte vil jobbe i de nye avdelingene og balansere behovene for soldater og ledere både i Hæren og Heimevernet i fremtiden? Fordi nå øker man uttaket av vernepliktens lengde gjennom inntil 16 måneder førstegangstjeneste, og Hæren og Heimevernet skal konkurrere om å tilby kontrakter til de samme personene; 2 500 i Hæren og 3 000 i Heimevernet. 

De positive aspektene

- Det positive i anbefalingen er først og fremst en reell styrking i Finnmark. En egen Kavaleribataljon med støtte og dedikerte innsatsavdelinger fra HV fra andre steder i landet, skal under felles ledelse være kontinuerlig til stede på GP. Til sammen vil det være rundt 160 ansatte på GP i fremtiden.
Det legges også opp til en definert 2500 aktive reservister på kontrakter hvor de skal inn til trening tre uker hvert år. Det vil innebære at TMBN-systemet kan settes opp 100 prosent for samtrening, øving og oppdragsløsning. I tillegg legges det opp til en rask anskaffelse av nytt rørartilleri, avslutter Vestli.

Kontaktpersoner

Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202