Lag en struktur vi kan tro på!

Det kokerNå koker det i alle Forsvarets avdelinger! Dette må dempes med riktig kommunikasjon fra forsvarsledelsen. Strukturgjennomgangen, OMT og nå nye og konkrete konverteringsbeskrivelser gjør at de ansatte – på alle nivåer, reagerer med å ringe oss for å få svar.


Strukturgjennomgang, OMT og konverteringsbeskrivelser

Det er helt tydelig at de tre store prosessene tar veldig mye fokus fra de daglige gjøremålene. BFO får flere henvendelser daglig fra ansatte som lurer på hva som skjer og hva de skal gjøre. Alt er i endring, og ingen kan forklare de ansatte hva de kan eller bør gjøre. 
Forsvarets struktur har blitt vurdert på nytt; grad, ansvar, oppgaver og utdanningsnivå har blitt gjennomgått. Nå har arbeidet kommet så langt at det er til drøfting ute i avdelingene og dermed har det blitt bråk. De ansatte ser at for mange stillinger er foreslått omgjort til OR, og det er for mange OR- stillinger som blir nedskrevet i grad. De ansatte kjenner ikke igjen eller klarer ikke å se hvordan dette skal kunne fungere. 

BFO gir følgende føringer

BFO har gitt de hovedtillitsvalgte følgende marsjretning inn i drøftningene:

Lag en struktur vi kan tro på!

 

Leder BFO Jens B Jahren

Dette betyr at (i) prinsippene for arbeidet skal være styrende (dette er drøftet i FST 5. april 2019), at det er (ii) de funksjonelle kravene til stillingen (innebærer den planlegge, lede, beslutte og gjennomføre = Offiser) som skal gi graden og at det (iii) må sikres at Forsvaret kan gjenskape kompetansen i hele strukturen (klarer vi å sikre nok offiserer eller befal på lavere nivå slik at vi sikrer rekruttering av rett kompetanse – når det oppstår behov for å bytte = robusthet). 

Dette er hovedbudskapet i prinsippene.  

Arbeidet med strukturen er helt vesentlig fordi den danner grunnlaget for hvordan personellsammensetningen skal være i fremtiden. Uten denne vil konvertering og kompetansevurderinger bli helt meningsløs. 

Overrasket, sint og oppgitt

Problemet nå er at prosessen får for dårlig tid (skulle vært ferdig allerede) og er fulgt av for dårlig informasjon. Det er noen få som forstår hva det innebærer og betyr – flertallet er nå overrasket, sinte og oppgitte. Dette kan kun løses av forsvarsstaben alene – utsett fristene slik at arbeidet på alle nivåer blir gjort skikkelig, og reis rundt og snakk med de ansatte – slik vi gjør hver dag. 

Det handler om å få OMT til å virke

BFO har vært krystallklare på viktigheten av arbeidet gjennom det siste året, og vi har også støttet og bidratt i prosjektet i Forsvarsstaben. Her har vi påpekt det som står over flere ganger. Vi har advart mot å kjøre de tre prosjektene parallelt – vi har anbefalt sekvensielt, og vi mener fortsatt at dette er et arbeid som ikke MÅ være ferdig i 2020 fordi dette handler ikke om implementering av OMT – det handler om å få OMT til å virke.  

Vi har snakket for døve ører.

 Det Forsvarsstaben imidlertid reagerer på er at vi har sagt at dette er et spareprosjekt gjennom å redusere gradsstrukturen. Beviset på at vi har rett kan alle se i strukturforslagene.  
Dersom de mener at vi tar feil, må de parallelt, og sammen med oss, lage et nytt lønnssystem som virker. 
Dersom ikke Forsvarssjefen gjør noen endringer NÅ, så vil denne prosessen være det største avgangsstimulerende tiltaket siden 2002.  

Stopp det før det er for sent.