Kunngjøring Kongress 2020

I henhold til BFO vedtekter §4d kunngjøres hervedBFOs 11. ordinære kongress

I henhold til BFOs vedtekter §4 d kunngjøres herved:

BFOs 11. ordinære kongress avholdes 2-4 juni 2020 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Kongressen er BFOs høyeste myndighet og består av 1,25% av BFOs stadig tjenestegjørende medlemmer.

Regionstyrene oppnevner delegater etter prorata fordeling.

Følgende saker behandles

 • Beretning
 • Regnskap
 • Innmeldte saker
 • Retningslinjer for virksomheten i kommende periode
 • Vedtekter
 • Økonomiplan
 • Valg av:
  • Leder
  • Nestleder
  • Hovedstyre
  • Revisor
  • Protokollkomité

Som BFO-medlem kan du være med å bestemme.
Ta kontakt med din lokalforening eller regionstyreleder og gi dine innspill.

Jens B Jahren
Leder BFO


Kontaktpersoner

Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678