Kunngjøring

BFO Kongress 2017I henhold til BFOs vedtekter §4 d kunngjøres herved:

BFOs 10. ordinære kongress avholdes 29 mai – 1 juni 2017 på Holmenkollen Park Hotell.Kongressen er BFOs høyeste myndighet og består av 1,25% av BFOs stadig tjenestegjørende medlemmer.

Regionstyrene oppnevner delegater etter prorata fordeling.

Følgende saker behandles:

  1. Beretning
  2. Regnskap
  3. Innmeldte saker
  4. Retningslinjer for virksomheten i kommende periode
  5. Vedtekter
  6. Økonomiplan
  7. Valg av: - Leder - Nestleder - Hovedstyre - Revisor - Protokollkomité

  
Som BFO-medlem kan du være med å bestemme.

Ta kontakt med din lokalforening eller regionstyreleder og gi dine innspill.

All informasjon vedrørende kongressen finner du på: bfo.no/kongress

Jens B Jahren
Leder BFO