Koronavirus

Hva gjelder så langt i Forsvaret?BFO ber alle ansatte sjekke fortløpende informasjon vedrørende anbefalinger og restriksjoner som gjelder forsvarsansatte på Forsvarets Intranett. Forsvaret har innført restriksjoner på tjenestereiser, men det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å legge begrensninger på hva du gjør på din fritid. Arbeidsgiver kan derimot flytte ferien din i særlige tilfeller. Det du derimot må gjøre er å forholde deg til de restriksjoner og reiseråd som kommer fra Folkehelseinstituttet.

Fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet kan du se her


Registrering av arbeidstid, kost/kvarter ved iverksatt karantene på tjenestested/stenging av leir

 • Tjenestereisen opphører fra tidspunkt for karantene er pålagt
 • Reisetid skal ikke registreres etter tidspunkt for pålagt karantene
 • Det tilstås fri/kost og kvarter
 • Personell som ikke blir forlagt tilfredsstillende – les enkeltrom – skal uavhengig av eventuelle unntak i kvarterbestemmesene tilstås kompensasjon for utilfredsstillende kvarter
 • Arbeidstid registreres i henhold til gjeldende arbeidsplan
 • Ved pålagt arbeid utover gjeldende arbeidsplan/turnusplan, registreres overtid (OT) med årsakskode «ATF Krisehåndtering»
 • Pålagt tjeneste som kommer inn under definisjon av «Militær vakt» iht ATF – registreres som «Vakt ikke planlagt» første døgn, deretter «Vakt»

Personell som blir satt i karantene på ordinært tjenestested/leir

Fri kost og kvarter:

 • Personell som har kvarter og kost på tjenestestedet får ingen merutgift og skal betale for kost/kvarter som vanlig
 • Øvrig personell som blir satt i karantene tilstås fri kost og kvarter
 • Personell som ikke blir forlagt tilfredsstillende – les enkeltrom – skal uavhengig av eventuelle unntak i kvarterbestemmesene tilstås kompensasjon for utilfredsstillende kvarter

Arbeidstid:

 • Ved pålagt arbeid utover gjeldende arbeidsplan/turnusplan, registreres overtid (OT) med årsakskode «ATF Krisehåndtering»
 • Pålagt tjeneste som kommer inn under definisjon av «Militær vakt» iht ATF registreres som «Vakt ikke planlagt» første døgn, deretter «Vakt»

Generelt:

Personell som er satt i karantene på tjenestestedet, tilsås ingen kompensasjon for arbeidstid som ikke allerede står på en drøftet og godkjent arbeidsplan med mindre de blir pålagt annen tjeneste under karantene. Det samme gjelder personell som midlertidig er holdt tilbake på tjenestestedet og som etter kort tid har fått tillatelse til å dra hjem.

BFO vil komme med oppdateringer ettersom situasjonen utvikler seg. Har du spørsmål kan du kontakte POC  Forhandlingsleder Grethe Bergersen.

Dette er YS sine siste oppdateringer om hvilke rettigheter du har

Kontaktperson

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521