Konvertering OF til OR?

Forsvaret har informasjonsrunde ute = Vi får mange spørsmålIngen generell anbefaling, men.

BFO får i disse dager mange spørsmål fra våre medlemmer rundt konvertering fra OF til OR, da det kjøres en informasjonsrunde om dette ute ved avdelingene for tiden. BFO kan ikke gå ut med en generell anbefaling om hva den enkelte bør gjøre, men vi kan si noe generelt om situasjonen og forvaltning.

Overgangsordning

Det er etablert en overgangsordning i forbindelse med innføringen av OMT som strekker seg frem til 31. desember 2020. BFO er helt klart av den oppfatning, at enhver konvertering skal basere seg på frivillighet, og de som ønsker å konvertere får samme vilkår og ansiennitet uavhengig av om man eventuelt konverterer tidlig eller sent.

Enhver konvertering skal være frivillig!

Samtidig er det jo slik, at det for de som nå og i fremtiden har en kompetanse som naturlig hører til i OR-søylen, så vil fremtidige karriere- og tjenesteplaner naturlig tilhøre en videre karriere som OR.

Anbefaling

BFO anbefaler alle å gjøre en grundig vurdering av sin egen situasjon og ønsker. Eksempler vi har fått de siste dagene, om at personell er blitt bedt om å møte på sjefens kontor for å signere konverteringspapirene mot sin vilje, er ikke akspetabelt!

Vi må ha med oss at vi som militært tilsatte er tilsatt i forsvarsgren og grad. Og det er ikke slik at en ny befalsordning gir noe grunnlag for en endringsoppsigelse, da relatert til tilsetting i grad.


Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377