Kom så med det!

Regjeringen har i dag konkludert deler av Landmaktstudien med å avsløre at HV11 består og at Telemarkbataljonen skal forbli helprofesjonell. Dette er vel og bra, men hvor er resten?Har dere sagt A, får dere si B

BFO sine medlemmer og kolleger har levd i uvisse om arbeidsplassen blir lagt ned, flyttet på, eller om den består. Med respekt for våre medlemmer bør regjeringen nå også publisere resten av sine konklusjoner om landmakten. Har dere sagt A, får dere si B!

Forsvaret kan ikke bli en "politisk kasteball", Rune Rudberg, Fungerende leder BFO

- Jeg er ikke fornøyd med det som nå skjer i sluttfasen av Landmaktstudien. Forsvarsministerens lovnader om inkludering slår sprekker, noe vi absolutt ikke trenger. BFO er klar over at det er valg den 11. September, men Norges Forsvar er et så viktig nasjonalt spørsmål, at det ikke kan bli en "politisk kasteball", sier Rune Rudberg, Fungerende leder BFO.

Selv med få dager igjen til valget, bør nå regjeringen publisere resten av sine konklusjoner. At de nå reiser rundt og deler rundt seg med millioner og avsløringer vitner om at de nå bruker nasjonens sikkerhet til å kjøpe stemmer i avslutningen av valgkampen. Dette ligner veldig på Arbeiderpartiet, under appell for Andøya Flystasjon, proklamerer at de vil vurdere flyttingen til Evenes på nytt. Også et godt initiativ, da det her er særdeles store avvik i tallene vi har fått den senere tid, og grunnlaget Stortinget fattet sin beslutning på, men gjør jobben skikkelig!


Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653