Iverksett operasjon KAREMEL.

KAFO SKSK mener utdanningsreformen blir så altinngripende at vi går til det skritt å anmode Sjef Sjøkrigsskolen om nedsettelse av spesialforumet KAREMEL snarest.KAREMEL

Er et forum der Kadettrådet, samt de lokale styrene til hhv. KSKF, NOFKA og KAFO møter skoleledelsen ved Sjef SKSK og lederne for de ulike fagseksjonene. Hensikten er å felles kunne diskutere utfordringer som opptar alle partene, på samme tid. Historisk har KAREMEL vært lite i bruk på Sjøkrigsskolen. De siste vitnesbyrdene om forumets eksistens har vi funnet i to referater fra henholdsvis 2007 og 2008. Allikevel ser vi i KAFO SKSK det nå som nødvendig at det blir børstet støv av forumet.

- nåtidens største kampsak: Utdanningsreformen

Slik vi forstår KAREMEL, er forumet et råd for de større tingene: de prinsipielle sakene og meningene som kadettene på skolen enes om, og som man ser nytten av å formidle med en felles røst. Historisk sett har disse meningene blitt samlet for å kunne stille sterkere i diskusjon med skoleledelsen. Denne gangen ønsker vi å møte KAREMEL med et annet mål for øye: nemlig å utarbeide felles forslag og innspill med ledelsen. Begrunnelsen for at vi nå ønsker å gjenopplive KAREMEL - men i ”ny drakt” er nåtidens største kampsak: utdanningsreformen.

Du spør deg kanskje hvorfor KAFO SKSK foreslår å arbeide for utdanningsreformen lokalt. Først og fremst er det viktig å understreke at KAFO gjør mye godt arbeid i sitt landsstyre på dette området, og at utdanningsreformen som helhet er prioritet #1 for KAFO LS i inneværende periode. Allikevel ser vi det som hensiktsmessig å ”kraftsamle” på hjemmebane. Det er nemlig nærliggende å tro at utdanningsreformen vil treffe de ulike skolene forskjellig, og derfor er det også viktig at vi legger til rette for gode diskusjoner lokalt.

Utdanningsreformen er KAFOs sak #1

Politikk vil alltid være politikk, og det er ikke utenkelig at vi vil møte på diskusjonspunkter der de ulike fagforeningene har delte syn også i denne prosessen. Min oppgave er utelukkende å ivareta BFOs medlemmer lokalt, og det samme gjelder for lederne i KSKF og NOFKA. Allikevel er et uunngåelig faktum at vi i de fleste tilfeller er enige om det meste. Dette må også være prioriteten vår i dette forumet. For sjøkadetters, marineoffiserers og Sjøforsvarets del er det nå viktig at vi står samlet. KAFO er overbevist om at vi gjennom KAREMEL ikke bare vil kunne skape gode diskusjoner innad på skolen. Sjøkrigsskolen vil også kunne opptre mer tydelig utad, mot kompetansegruppene. Vårt mål med KAREMEL er som sådan å opprette en relevant sparringspartner for arbeidet med ny utdanningsordning, der vi som kadettorganisasjoner og skoleledelse ivaretar Sjøkrigsskolen gjennom felles synspunkt. KAFO SKSK har med dette initiert prosessen. Nå venter vi spent på svar fra Sjef Sjøkrigsskolen.

- Eirik Østby
Lokalstyreleder, KAFO SKSK


Kontaktpersoner

Eirik Østby (SKSK)
Leder KAFO
48244377
Eirik Østby (SKSK)
Leder KAFO
48244377
Tommy Rene Næss (SKSK)
Styremedlem KAFO Landsstyre
47086276
Tommy Rene Næss (SKSK)
Styremedlem KAFO Landsstyre
47086276
Anita Eide (SKSK)
Leder KAFO Landsstyre
45450635
Anita Eide (SKSK)
Leder KAFO Landsstyre
45450635