KAFO Landskonferanse 2021

Digitalt valg av nytt KAFO LandsstyreHvem er KAFO

 • KAFO = Kadettenes Fellesorganisasjon
 • Hovedoppgaver: 1) Ivareta kadetters faglige, økonomiske og sosiale interesser. 2) Fremme samarbeidet mellom kadetter i forskjellige forsvarsgrener. 3) Rekruttere kadetter til BFO  
 • KAFO har Lokalstyrer på alle Forsvarets Høyskoler  
 • KAFO Landsstyre er satt sammen av valgt Leder og Nestleder, samt to representanter fra hver av skolene  (SKSK,KS,LKSK,CIS,SESK)
 • KAFO Landsstyre velges hvert år  
 • KAFO Landsstyre for 2021-2022 ble i år valgt digitalt

KAFO Landskonferanse 2021

Endelig var det duket for den årlige gjennomføringen av KAFO Landskonferanse! Sittende styre har på grunn av Covid-19, samt en tidligere vedtektsendring, sittet på overtid. Flere av styremedlemmene har begynt å jobbe i avdeling, og det har vært utfordrende å få gjennomført KAFO Landskonferanse på bakgrunn mye aktivitet, samt restriksjoner som følge av Covid- 19.   

Det absolutt hyggeligste med den årlige konferansen er å se og snakke med hverandre, bygge relasjoner, utveksle tanker og ideer på tvers av skolene. Dette satser vi på å få gjennomført til neste år - i år ble det besluttet å gjennomføre konferansen digitalt, noe som viste seg å gå over all forventning. Det sittende styret gjorde så absolutt det beste ut fra forutsetningene, og den digitale Landskonferansen ble vellykket! Samtlige skoler var representert: LKSK, SKSK, KS, CIS og SESK.   

Dagen ble åpnet av nestleder i KAFO, Jørgen Kallestad. Jørgen viste seg å være en stødig ordstyrer, som skapte en verdig og god ramme på den digitale gjennomføringen. Kallestad gikk igjennom aktivitetene for året som har gått, hvor KAFO landsstyret gjennomførte fem fysiske møter i tillegg til at styret fikk kompetanseheving av vår dyktige kompetanseutvikler Jon Vestli. For kadettene som straks skal ut i jobb, er det blitt gjennomført webinar om rettigheter og "nice to know" før de skal entre arbeidslivet. KAFO fikk også til et meget etterlengtet velferdsarrangement på Heistadmoen for kadettene  på fellesmodulen.   

Etter åpning og oppsummering av året, var det vår eminente fungerende leder BFO, Rune Rudberg, som fikk overta ordet (leder Jens Jahren er i utdanningspermisjon). Rudberg informerte kadettene om "ting i tiden" og emner som pensjon, rettigheter og ivaretakelse av kadetter, ble brakt opp som viktige saker. KAFO er viktig for BFO og vi er opptatt av å gi kurs til tillitsvalgte og gi kadettene god og varig kunnskap om arbeidslivet, noe som vil være med på å gi gode muligheter for å fungere godt som arbeidstakere og ledere i fremtiden. BFO gir råd til KAFO som behandler sine egne saker, sentralt støtter vi med oppbygging av saker og sørger for å bringe sakene oppover i systemet.   

Noen av de pågående sakene KAFO og BFO har jobbet med er bl.a. forsikringsordning (for kadetter), utilfredsstillende kvarter ifm. fagkurs KS kull 2017-2020, relegasjon og bortvisning og velferdsmidler for å nevne noe.   

Som faglig påfyll hadde KAFO denne gang invitert Sigurd Granemark til å snakke om ledelse og kultur; Hva er viktig for deg som leder og hvordan få medarbeidere med på utvikling, samt hvordan bli så gode som mulig innen eget fagfelt? Dette var et tema som falt i smak for alle våre fremtidige ledere. Sigurd har også en podcast som heter ALL IN og skrevet en bok om ledelse. Sigurd brakte frem akronymet KADETT - Kompetanse, Ansvar, Deltagende, Engasjert, Tillitsfull og Tenkende - som viktige egenskaper for en ung leder.   

Ikke minst ble det gjennomført vedtektsendringer og valg. Her ble det fremmet forslag, samt vedtatt og endre styrets oppsett fra tre til to medlemmer fra hver av skolene, pluss leder og nestleder (10 + 2). De valgte er presentert i slutten av denne artikkelen.   
Underholdning bestod av en meget interessant, morsom og til dels vanskelig quiz, presentert av Stine Mysager. 

BFO ønsker å takke deltakerne og spesielt avtroppende Landsstyre for innsatsen, oppmøte og for en meget god gjennomføring av KAFO Landskonferanse.   
Vi, som resten av Norge, håper på fysisk oppmøte neste gang.   

Vi vil gratulere nytt styre og gleder oss til et spennende år sammen med dere

KAFO Landsstyre 2021-2022

Leder: Nikolai Valvik (SKSK)  
Nestleder: Jon Håkon Olsen  (CIS)

Styremedlemmer SKSK:

 • Frida Muren
 • Nikolai Valvik

Styremedlemmer KS:

 • Håvard Ommundsen
 • Mathias Tallaksen

Styremedlemmer LKSK: 

 • Ida- Kristine Aukan
 • Helene Fossum Grønseth

Styremedlemmer CIS:

 • Bendikte Thomassen
 • Christoffer Froestad

Styremedlemmer SESK:

 • xx
 • xx

Leder lokalstyre ved skolene:  

 • Håvard Ommundsen (KS)
 • Frida Muren  (SKSK)
 • Ida- Kristine Aukan (LKSK)
 • Bendikte Thomassen (CIS)
 • SESK: xxx xxx (kontaktperson Tor Gunnar Framnes tor.framnes@bfo.no)  

Kontakt

John Anders Bakke
Rekrutteringsmedarbeider
45010814
John Anders Bakke
Rekrutteringsmedarbeider
45010814