Jens ny 1. nestleder i YS-Stat!

Jens B Jahren er valgt som 1. nestleder i YS-Stat!BFO Gratulerer!

Vervet som 1. nestleder i YS-Stat ble ledig etter at Anne S Henriksen bestemte seg for å tre tilbake etter et langt liv i YS, både som leder AVYO og 1. nestleder i YS-S.

Hovedsammenslutningens styremedlemmer gjennomførte tirsdag suppleringsvalg til 1. nestleder, og Leder BFO Jens B Jahren ble valgt ved akklamasjon jf. valgkomiteens innstilling.

Jens blir da en del av YS-Stat ledertrio sammen med Leder Pål Arnesen og 2. nestleder Fredrik Støtvik.

BFO er sikker på at dette blir en slagkraftig trio med høy kompetanse.

Vi i BFO vil gratulere, og ønsker den nye ledelsen lykke til i tiden som kommer. Vi ønsker også å takke Anne for en kjempeinnsats over mange år.


Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377

Om YS-Stat

YS Stat er en moderne hovedsammenslutning og forhandler på vegne av 26.000 statlige medlemmer i elleve YS-forbund. Kommunal - og moderniseringsdepartementet er statens sentrale arbeidsgiver, ved Statens Personaldirektør.

YS Stat organiserer ansatte på alle nivåer og i alle deler av staten som Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departement, direktorater, Fylkesmann, tilsyn, fengsel, skatt, toll, politi og domstol mv.

YS Stat ble stiftet i 1977 og er en av fire hovedsammenslutninger i staten. Vi er tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Styret er det høyeste organ og forhandlingsutvalg.