Invitasjon frokostseminar

Er forsvaret klar for likestilte menn?Kan man jobbe i Forsvaret- og samtidig være tilstede for familien?

Forsvaret jobber i dag med problemstillinger knyttet til å rekruttere, og ikke minst beholde god kvalifisert og trent personell. Dette gjelder særlig personell som er i en fase av livet der det er naturlig å starte familie.

Det inngår også i Forsvarets langtidsplan å gjøre organisasjonen attraktiv for unge personer i etableringsfasen, og 
å beholde personell som har omsorgsoppgaver. Dette er temaer som ofte forbindes med Forsvarets mål om å øke kvinneandelen  blant tilsatte. Men er det også slik at dette ensidige fokuset på bare ett kjønn kan bidra til å forsinke likestillingsarbeidet i organisasjonen?

Likestilling og tilrettelegging for forsvarsfamiliene angår også menn. Forsvaret har stor overrepresentasjon av mannlig personell, og for mange av disse mannlige ansatte er belastningene med pendling, flytting og lange fravær fra familien så store at de forlater Forsvaret, eller at partner må ta brorparten av omsorgsarbeidet.

Livsfase- og mangfoldsorientert personalpolitikk innebærer derfor å anerkjenne og legge til rette for karrierefaser og ulike familietyper i alle aldersgrupper, også for menn. Hva skal til for å tilpasse strukturene på Forvarets arbeidsplasser så de også treffer menn med omsorgsansvar? Kan en endret tankegang når det gjelder menn, også bidra til å legge til rette for rekruttering av kvinner med omsorgsoppgaver i både operativt og annet arbeid?

Velkommen til dette frokostseminaret i regi av Reform - ressurssenter for menn, i samarbeid med Tillitsvalgtsordningen i Forsvaret, Befalets Fellesorganisasjon og Militært Kvinnelig Nettverk, med tilskudd fra Forsvarsdepartementet.

Program

Sted: Fanehallen, Akershus Festning, tid: 11. oktober kl.0845-1045. Lett servering og kaffe.

På grunn av pandemisituasjonen er det et begrenset antall plasser. Deltakelse krever påmelding her.

Den nyeste informasjon om arrangementet ligger her.

Program: 

08:45: Kaffe og mingling

09:00: Reform ønsker velkommen 

09:05: Sjef FST, viseadmiral Elisabeth Natvig åpner arrangementet

09.20: Danel Hammer og Ole Nordfjell, begge fra Reform – ressurssenter for menn, om maskulinitet, likestilling og balanse mellom arbeid- og familieliv 

09.35: HR-sjef i Forsvaret Tom Simonsen, samt representanter fra Hæren og Marinen - om status og utfordringer for personell i Forsvaret

10.05: Kaffepause 

10:15: Panelsamtale - Nina Grimeland (MKN), Jens Jahren (BFO), Anette Hyldmo (TVO) – mulige løsninger og ønsker fra et personellperspektiv

10:45: Slutt