Innføring av OMT

SluttfaseInnføring av OMT i sluttfasen

Høsten 2020 er siste halvår for implementeringsperioden av OMT som ble vedtatt i 2015. I løpet av året er det opplevd et stadig sterkere press på mange ansatte når det gjelder konvertering. BFO har hele veien vært opptatt av å få til en implementering som både legger til rette for konvertering og tar vare på de ansattes grunnleggende rettigheter. Dette har vært, og er fortsatt det viktigste elementet for BFO.

Et av de områdene som har vært omstridt er en lite fleksibel tilnærming for de som er født etter 1963 ift konvertering. For de som er født før 1963 har FD lagt til grunn en sikringsmekanisme som innebærer en egenvurdert fleksibilitet ift fremtidig søyle-tilhørighet. 

Vi er nå godt fornøyde med at Forsvarssjefen har kommet fram med en løsning som gir mer fleksibilitet også for de som er født etter 1963. Det innebærer at alle til og med 1969-årgangen har et større valg når det gjelder konvertering. For mange er det fortsatt fordelaktig å konvertere, men det er nå opp til den enkelte basert på egen situasjon. Dette sammen med større mulighet for realkompetansevurdering vil gjøre implementeringen enklere både for Forsvaret og den enkelte.

OMT må underbygges ved fleksibel og forsvarlig forvaltning! Ikke undergraves basert på formalistiske tilnærminger.
 


Kontaktperson

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202