Ingen streik i staten

Lønnsoppgjøret i kroner og øreEnighet med staten

Torsdag ettermiddag kom YS Stat til enighet med staten om en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid.

Dermed tar YS Stat ikke sine medlemmer ut i streik.

Et resultat vi kan leve med

- Dette er et resultat vi kan leve med, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

- et resultat vi kan leve med, Pål N. Arnesen, leder YS Stat. Foto: Vetle Daler, YS Stat / Parat

- Ut fra den tøffe situasjonen som har preget norsk arbeidsliv de siste 16 månedene, er vi bevisst vårt samfunnsansvar og har godtatt en ramme noe under det vi opprinnelig krevde, sier Arnesen.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandles kun om lønn.

Lønnsoppgjøret i kroner og øre

- Etter mange timer på overtid fikk YS Stat et meklingsresultat som vi kan si oss fornøyd med. Arbeidsgiver møtte oss ikke fullt ut på vårt krav om opprettholdelse av kjøpekraften for alle våre medlemmer. Ut fra resultatet vi nå oppnådde hadde det ikke vært forsvarlig å sende våre medlemmer ut i en streik, mener Arnesen.

Mellomoppgjøret endte med en ramme på noe over 2,7 %

Generelt tillegg pr 1. mai

  • et flatt tillegg på 0,9 % fra lønnstrinn 19 - 101 og
  • et flatt tillegg på kroner 1.500 fra lønnstrinn 19 - 101, i tillegg
  • et flatt kronetillegg på kroner 4.000 fra lønnstrinn 19 - 50 og
  • et kronetillegg fra lønnstrinn 51 på kroner 3.900, som blir kroner 3.700 i lønnstrinn 52, 3.500kr i lønnstrinn 53...osv. ned til 100kr i lønnstrinn 70.

En slik innretning ivaretar og forsterker likelønn for YS Stats medlemmer.

Det er også satt av en pott til lokale forhandlinger på 1,8 % med virketidspunkt 1. juli.

I tillegg kommer et overheng fra 2020 på 0,6 % samt en anslått glidning for 2021 på 0,3 %.

BFO fornøyd

Etter en krevende mekling er Leder BFO godt fornøyd med årets mellomoppgjør og mener at resultatet vil ivareta våre medlemmer på en god måte. Et generelt tillegg på A-tabellen sikrer alle en lønnsutvikling og en solid avsetning til lokale forhandlinger som vil gi muligheter for oppfølging lokalt for BFOs medlemmer i Forsvaret.

Skuffet over at staten ikke har vært villig til å sikre kjøpekraften for de ansatte i Staten, Jens B Jahren, Leder BFO. foto: Lars-Andreas Irgens BFO.

- Det er likevel viktig å si at vi er skuffet over at staten ikke har vært villig til å fullt ut sikre kjøpekraften for de ansatte i Staten. Som tidligere ville vi foretrukket en løsning mellom partene i forhandlingene, uten å havne i mekling, uttaler Leder BFO og 1. nestleder YS Stat Jens B. Jahren.


Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238