Ingen streik i staten

Det er enighet i lønnsoppgjøret i statenIngen streik

Lønnsoppgjøret i Staten 2020 skulle opprinnelig være avsluttet april 2020, men ble utsatt til september 2020 grunnet den pågående smittesituasjonen. 

Hovedforhandlingene endte i brudd. Staten viste liten forhandlingsvilje, og YS Stat fant ikke grunnlag for videre forhandlinger. Saken kan leses her. Forhandlingene gikk til mekling hos Riksmekler, med avslutning innen midnatt onsdag 15.10.2020. Etter mekling seks timer på overtid kom partene hos Riksmekleren til enighet om ny tariffavtale i staten torsdag morgen. Dermed er streik avverget.

– De statsansatte får et generelt tillegg på linje med det andre grupper har fått, altså i tråd med rammen fra frontfaget på 1,7 prosent, og det er vi tilfreds med, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. I tillegg til et generelt tillegg til alle er det gjort enkelte mindre justeringer i hovedtariffavtalen.

– Staten avviste i utgangspunktet alle våre økonomiske krav, så dette viser at denne meklingen har vært nyttig, sier Arnesen.
Lønnstillegget blir gitt med virkning fra 1. oktober. Det vil i år ikke bli gjennomført lokale forhandlinger.

Leder BFO Jens B Jahren var en del av forhandlingsdelegasjonen til YS Stat og er fornøyd med en løsning uten konflikt og at våre medlemmer fikk litt uttelling med noen friske penger. Nå går vi løs på lokale lønnsforhandlinger 2019 som betyr mye for de ansatte i Forsvaret. Tvisten behandles i Statens lønnsutvalg 09.november 2020. Her kan du lese mer om lokale lønnsforhandlinger

I løpet av november skal oppgjøret for 2020 på uravstemning, altså: medlemmene skal godkjenne oppgjøret. Vi kommer tilbake med informasjon rundt dette på et senere tidspunkt

Også de andre hovedsammenslutningene – LO Stat, Unio og Akademikerne – har kommet til enighet med staten.

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund, som har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat,  Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet og STAFO.

De viktigste endringene ifm. Hovedtariffoppgjøret 2020

Det gis lønnstillegg som følger: (mellom 1321 – 5700 kr i året)

 • 0,44% fra lønnstrinn 19-46
 • 0,54% fra lønnstrinn 47-63 
 • 0,44% fra lønnstrinn 64-101   

Dette gir et resultat på linje med resultatet i frontfaget på 1,7 % (se vedlagte A-lønnstabell)

Videre har det skjedd endringer i:

 • 2.5.1 endring/utvidelse i forhold til hvem som omfattes av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig. Nytt punkt c)
 • 2.5.3 3 Utvidelse av diskrimineringsgrunnlagene i henhold til likestillings- og diskrimineringslovens § 6
 • 2.5.5 3 tillitsvalgte skal årlig orienteres skriftlig om bruken..
 • 2.6.3 andre ledd innskjerper organisasjonenes tilgang på relevant og historiske lønnsdata ifm forhandlinger etter 2.5.1
 • 2.6.3 femte ledd oppfordrer partene til og enes om prosess ifm 2.5.1 forhandlinger. 

Blir ikke partene enige skal man følge pkt 1-9, herunder pkt 5 som sier at partene SKAL utveksle krav og tilbud samtidig om en av partene krever dette.

Fellesbestemmelsene, ingen endring.

 • 5.1 Boliglån utvidet fra 2,0 millioner til 2,3 millioner kroner 
 • 5.3.1 Medbestemmelse, samarbeidskompetanse og felles opplæring, midlene beholdes (6 mill)
 • 5.3.2 Kompetanse, midlene beholdes (25 mill) med noe endret tekst
 • 5.4 Omstilling, midlene beholdes (4 mill)
 • 5.6 Seniortiltak, liten tekstlig endring, ingen materiell endring
 • Vedlegg, noe tekstlig endring

 


Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202