Ingen streik i staten!

Det blir ikke streik i staten etter at partene kom til enighet fredag ettermiddag. Vi er heller ikke i mål når det gjelder variable tillegg for militært personell!Enige med staten

YS og de andre organisasjonene er enige med staten i årets lønnsoppgjør, etter mekling tretten timer på overtid hos Riksmekleren. Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen, er fornøyd med resultatet. Han sier YS Stat har fått gjennomslag for sine krav.

Ruland og Arnesen, Foto: Vetle Daler / YS Stat

- Jeg er glad for at staten har kommet oss i møte på kravet om at ny avtalefestet pensjon blir tatt inn i tariffavtalen, og at alle faste og variable tillegg skal gi pensjonsopptjening sier YS Stat lederen.
- Samtidig gjenstår det et viktig arbeid for å få variable tillegg i Forsvaret pensjonsgivende, sier Pål N. Arnesen.

Han er også fornøyd med lønnstillegg som gir god reallønnsvekst til alle, og at det er avsatt en pott til lokale forhandlinger som vil sikre mange medlemmer ytterligere lønnsøkning i år.
– Resultatet er i tråd med rammen for frontfaget, og vi har blitt enige med staten om at 60 prosent av lønnstillegget gis sentralt, og 40 prosent fordeles ute lokalt, sier Pål N. Arnesen.
 

Leder YS Stat, Pål N. Arnesen, Foto: Vetle Daler / YS-Stat

 

Vedrørende pensjonsgivende variable tillegg

I dagens hovedtariffavtale er det en begrensning i pensjonsopptjening på variable tillegg. Dersom summen av de variable tilleggene har vært mindre enn 6400 kr eller mer enn 66000 kr per år har dette ikke blitt medregnet i pensjonsgrunnlaget.

Vi er ikke i mål når det gjelder variable tillegg for militært personell

Et nødvendig første skritt på vegen var å få fjernet begrensningene med bunn og tak på hvor mye av de variable tilleggene som skal være pensjonsgivende. I ny avtale er både tak og bunn fjernet. Dette var et sentralt krav å få innfridd for arbeidstakerorganisasjonene. Endringen vil tre i kraft fra 1.1.2020 samtidig med at ny offentlig tjenestepensjon iverksettes. 

- I årets oppgjør har spørsmålet om pensjonsgivende vært et sentralt viktig krav for oss i Forsvaret, der andre sammenlignbare grupper i Staten har dette innarbeidet, uttaler Jens B. Jahren

Konsekvensen av at det ikke ble endringer i dagens Hovedtariffavtale om pensjonsgivende tillegg vil være at partene i Forsvaret må jobbe videre sammen for å avklare innen årsskiftet hvilke tillegg som skal bli pensjonsgivende i ny offentlig tjenestepensjon. 

Vi vil nå gå i dialog med Forsvarssjefen i en videre prosess med sikte på å få all lønn for arbeid som pensjonsgivende.

Resultatet av årets lønnsoppgjør

Rammen ble på 3,2 % med et overheng fra 2018 på 1,6 % og en estimert glidning på 0,1 %.
Det blir gitt sentrale tillegg pr 1.mai:
Lønnstrinn 1 – 46        1,35 %
Lønnstrinn 47 – 63      1,55 %
Lønnstrinn 64 – 101    1,35 %  

Det ble satt av 1,24 % pr 1.juli til lokale forhandlinger.

Intervallet avvikles for pensjonsgivende variable tillegg som gir opptjening av pensjonsgrunnlag i ny offentlig tjenestepensjon. Det betyr at "gulvet" på 6.400 kr og "taket" på 66.000 kr for pensjonsgivende tillegg forsvinner fra 1.januar 2020 og alle faste og variable tillegg blir pensjonsgivende.


Rettighetene til ny AFP (avtalefestet pensjon) for 1963-årgangen og yngre er tariffestet.
 


Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202