Hva skjer med lokal lønn?

De lokale lønnsforhandlingene på sentralt nivå er fortsatt pågående. Forhandlingene vil tidligst kunne sluttføres i uke 41/42.Sentral behandling i Forsvaret

Det er flere viktige prinsipielle saker som fortsatt er til behandling, deriblant spørsmålet om pensjonsgivende variable tillegg.
En forsinket sentral prosess vil også kunne medføre at partene lokalt i Forsvaret, ved en delering , ikke får ferdigstilt sine forhandlinger i henhold til oppsatt plan.

BFO vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av uke 41/42


Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238