Hilsningstale til kongressen

Fra YS-leder Erik KollerudTale fra YS-lederen

- Vi kan ikke ha en forsvarsdebatt som bare dreier seg om fly, stridsvogner og hvor basene skal ligge. Vi må snakke mer om de som skal bemanne flyene og stridsvognene og jobbe på basene, sa YS-leder Erik Kollerud i sin hilsningstale til BFO-kongressen. 

- Det er spesielt å hilse dere på film, i stedet for å være sammen med dere. Å møte medlemmer og tillitsvalgte ansikt til ansikt, diskutere og få innspill er noe av det beste og viktigste ved å være YS-leder. 
 
Slik åpnet YS-leder Erik Kollerud sin tale til delegatene til BFOs 11. ordinære kongress – på video, filmet i YS-huset på Grønland. 

Når BFO varsler om manglende satsning må politikerne lytte

YS-lederen er opptatt av at det må være en god debatt rundt den nye langtidsplanen for Forsvaret. Gjeldende Langtidsplan løper frem til 2021. Regjeringen har lagt frem forslag til ny langtidsplan. Denne skal vedtas før jul.  
 
YS-lederen sier han blir bekymret når han ser at Forsvarets får stadig strammere budsjetter: 

Jeg blir bekymret når ansatte melder tilbake at de jobber for mye og velger å slutte. Når kadettene på krigsskolene rapporterer om mangler på ansatte, tilpasset infrastruktur og oppfølging som skal utvikle de som militære ledere. Når Jens Jahren sier manglende satsing på bemanning står i veien for å videreutvikle Forsvaret. Da må politikerne lytte. 

- Vi kan ikke ha en forsvarsdebatt som bare dreier seg om fly, stridsvogner og hvor basene skal ligge. Vi må snakke mer om de som skal bemanne flyene og stridsvognene og jobbe på basene, understreker han. 

YS-leder Erik Kollerud

Dialogen med de ansatte ett av viktigste våpnene

- Dere som har valgt en karriere i Forsvaret har ofte et kall, og et sterkt ønske og en tydelig vilje til å forsvare landet. Men dere er også arbeidstakere, familiemennesker og innbyggere. Dere har også rett til et forsvarlig arbeidsliv og en lønn som står i forhold til den innsatsen dere legger ned, rett til karrieremuligheter og kompetanseutvikling. Det må politikere og forsvarsledelse ta på alvor. Og de må jobbe sammen med dere for å finne gode løsninger for fremtiden, sier Kollerud. 

Mitt budskap til den nye forsvarssjefen er at partssamarbeid og dialog med de ansatte er av viktigste våpnene du har i arsenalet. Bruk det klokt og godt, lyder oppfordringen fra YS-lederen.  

- Som hovedorganisasjon må YS også forvalte mandatet fra medlemmene klokt og godt, sier Kollerud og poengterer at YS skal være et fellesskap i vekst, som forstår tiden vi lever i og som er attraktivt for nye og gamle medlemmer.  

 
- Jeg har hatt stor glede av å samarbeide med BFO, både i min tid som forbundsleder i Delta og nå som YS-leder. BFO er en viktig del av YS-fellesskapet, og jeg ser frem til å fortsette det gode samarbeidet. Lykke til med den videre jobben med å utvikle det norske forsvaret for fremtiden. Dere gjør en utrolig viktig jobb.