Helseskadelige boliger!

BFO finner grunn til å sende en advarsel til alle som bor i eldre militære boliger!BFO har gjennom en periode fått henvendelser fra medlemmer som bor i militære boliger, der det finnes forekomster av blant annet sopp, råte og mugg. Tilbakemeldingene går også i at disse medlemmene og familiene deres opplever å være konstant syke. I Trondheim er noen av boligene undersøkt, og rapporten etter undersøkelsen er forevist leger, som skriver at de anser boligene som helseskadelige. En familie er også midlertidig flyttet til annen bolig på grunn av dette.
Bildet: Et rør som kommer opp gjennom gulvet; hva slag uhumskheter som bor her er uvisst. BFO har fremmet saken til Forsvarsstaben, men det kan synes som om veldig få sentralt i Forsvaret har noen formening om hvor dårlig standarden faktisk er. Med bakgrunn i overstående, vil BFO oppfordre til å være obs på langvarig sykdom, luftveisplager og –irritasjoner for den som bor i militær bolig. BFO oppfordrer samtidig alle som har slike opplevelser om å snarest oppsøke lege BFO vil være pådriver for at situasjonen blir tatt tak i.