Grefsenhjemmet-saken

Prinsipielt viktig sak for hele det organiserte arbeidslivetKan arbeidsgiver sette sykepleiere ned i lønn?

Dette skal Høyesterett avgjøre nå. Saken pågår i tidsrommet 27-29.april og BFO følger saken. 

Denne saken reiser det prinsipielt viktige spørsmålet om forholdet mellom den individuelle arbeidsavtalen og den kollektive tariffavtalen. 
Som følge av denne saken reises dermed generelle spørsmål som hvilke rettigheter den ansatte har ved bortfall av en tariffavtale, eller i tilfeller der en tariffavtale erstattes av en ny avtale innfor et nytt forhandlingsområde.  

Innenfor det juridiske miljøet pågår det en inngående diskusjon om dette konkret.   

For BFOs medlemmer i Forsvaret vil resultatet av denne dommen, i tillegg til å være prinsipielt viktig, konkret kunne bli førende for skoletillegg-saken der BFO og NOF har stevnet Forsvaret for oppsigelsen av særavtalen som regulerte kompensasjon for militært ansatte ved Forsvarets skoler. 

Vår sak om «Skoletillegg» og spørsmålet om ettervirkning er stilt i bero i påvente av dommen i Grefsenhjemmet-saken. 

BFO vil komme tilbake til med mer informasjon når dommen foreligger.   

Mer om saken kan leses på Norsk sykepleierforbund sine sider her


Kontakt

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238