Gratulerer Parat Forsvar!

På ekstraordinær kongress i dag bestemte medlemmene til Personellforbundet å bli en underorganisasjon til Parat. Samtidig skiftet de navn til Parat Forsvar.Personellforbundet blir Parat Forsvar

I den utviklingen Forsvaret og forsvarssektoren er inne i, er det viktig å se på muligheter for bedre ivaretagelse av egne medlemmer. Personellforbundet har valgt å knytte seg til ett av det største forbundene i YS og har dermed skapt gode muligheter for fortsatt god medbestemmelse.

- Befalets Fellesorganisasjon gratulerer Parat Forsvar med sitt valg, sier Leder BFO Jens Jahren i en kommentar.

BFO ser frem til et fortsatt godt samarbeid både ved forhandlingsbordet og i YS.

Nye logo til Parat Forsvar